Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02727559 Online 18 ]    
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค > แท่งเทียน (Candlestick) ก็บอก Volume ได้นะ !
Pages [ 1 ]
Owner Topic : แท่งเทียน (Candlestick) ก็บอก Volume ได้นะ !   ( View : 116 times )
  thfx-staff
  Member VIP
  Post : 499
  แท่งเทียน (Candlestick) ก็บอก Volume ได้นะ !
  on : Fri January 10,2020, 17:03
แท่งเทียน (Candlestick) ก็บอก Volume ได้นะ !Volume หมายถึง ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแท่งเทียน ( Candle stick ) เป็น indicator ยอดนิยมที่สามารถบอกราคาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ยังสามารถบอกได้ถึงอารมณ์ของตลาดที่รวดเร็วที่สุด และสามารถบอกปริมาณซื้อขาย ( Volume ) ว่าเกิดมากหรือน้อย ในช่วงเวลานั้นๆได้อีกด้วยครับ

สามารถดูปริมาณของ Volume ได้ ด้วยความยาวของแท่งเทียนนั่นเอง

จากภาพเป็นภาพประกอบระหว่างกราฟแท่งเทียนกับ Indicator Volume

[/url]Admin JohPages [ 1 ]
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค > แท่งเทียน (Candlestick) ก็บอก Volume ได้นะ !

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA