Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 03878397 Online 2 ]    
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์รูปแบบกราฟแท่งเทียนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ > รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
Pages [ 1 ]
Owner Topic : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern   ( View : 16091 times )
  admin
  Administrator
  Post : 36
  รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Sat March 24,2012, 16:57


รูปแบบแท่งเทียนสภาวะ กระทิง มีทั้งหมด 18 รูปแบบ

1.BULLISH PIERCING PATTERNPattern: Bullish

Reliability: High

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ piercing pattern

เป็นรูปแบบการกลับตัวขาขึ้น (bullish reversal) ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง ก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดแท่งกราฟจะเป็นแท่งดำยาว (long black candle) และวันถัดมาราคาหุ้นจะเปิดด้วยราคาเปิด (open) ที่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งดำ แต่สุดท้ายราคาปิดจะวิ่งขึ้นเป็นแท่งเทียนขาวขนาดยาว (long white candle) โดยมีราคาปิดทะลุเส้นกึ่งกลางของแท่งดำ

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ piercing pattern

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบ long black candle เกิดขึ้น

3. หลังจากนั้นจะพบ long white candle ที่มีราคาเปิดต่ำกว่า long black candle

4. ราคาปิดของ long white candle ทะลุเส้นกึ่งกลางแต่ไม่เลยราคาเปิดของ long black candle

รายละเอียด

ตลาดเป็นช่วงขาลงและตอกย้ำด้วย long black candle และในวันถัดมาตลาดยังสะสมาแรงขายทำให้เมื่อเปิดตลาดในวันที่สองเกิดแรงเทขายทันที ราคาเปิดกระโดดลง แต่ด้วยราคาที่เปิดกระโดดลงนั้นเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่เฝ้ารออยู่ และเห็นว่าในวันนั้นราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าราคาเปิดแล้ว จึงเข้าซื้อหุ้นทำให้ราคาขยับขึ้นเป็นแท่งขาวขึ้นไป

แน่นอน....นักลงทุนที่ขายทิ้งออกมาก่อนหน้านั้น เริ่มลังเลพร้อมกับเริ่มคิดทบทวนใหม่ จึงหวนกลับเข้าซื้อใหม่อีกครั้ง ทำให้มี volume ส่งเสริมให้ราคาปิดทะลุกึ่งกลางของแท่งดำวันก่อนขึ้นไปได้

ปัจจัยที่สำคัญ

การที่เราจะดูว่าทิศทางหุ้นที่อยู่ในช่วงขาลงจะกลับทิศเป็นขาขึ้นด้วยรูปแบบ piercing นี้ได้หรือไม่ ให้สังเกต long white candle ดังนี้

1. ราคาเปิดของ long white candle ถ้าเปิดด้วยราคายิ่งต่ำลงมากเท่าไหร่ยิ่งดี

2. ราคาปิดของ white candle ยิ่งทะลุเลยเส้นกึ่งกลาง long black candle ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

3. หากจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นแท่งเทียนวันที่สามควรเป็น white candle ที่เปิดด้วย gap กระโดดขึ้นไป หรือมีราคาปิดที่สูงขึ้นจากราคาปิดของ white candle ของวันที่สอง

Modifly by admin , on Sat March 24,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:37
2.BULLISH MORNING STARPattern: Bullish

Reliability: High

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 3

ลักษณะของ morning star pattern

รูปแบบนี้จะประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่งที่จะแสดงถึงจุดต่ำสุดของกราฟที่พร้อมจะเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยแท่งเทียนแท่งที่หนึ่งจะเป็น long black candle และแท่งเทียนแท่งที่สองจะเป็น small body ที่เป็นได้ทั้ง white หรือ black small body ก็ได้ ทั้งนี้แท่งเทียนแท่งที่สองนี้จะเปิดกระโดดลงแบบมี gap

รูปแบบแท่งเทียนแท่งที่หนึ่งและสองรวมกันจะเป็นรูปแบบพื้นฐานของ star ส่วนแท่งที่สามจะเป็น white candle ที่มีราคาเปิดกระโดดจาก body ของแท่งที่สอง และแท่งที่สามนี้เองจะมีราคาปิดขึ้นไปอยู่ในระดับ body ของแท่งที่หนึ่ง

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ morning star

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบ long black candle ในวันแรก

3. หลังจากนั้นจะพบแท่งเทียน small body เปิดกระโดดลงจากแท่งที่หนึ่งแบบมี gap แท่งที่สองนี้เป็นได้ทั้ง white หรือ black body

4. สุดท้ายจะพบแท่งเทียน white candle ในวันที่สาม โดยมีราคาปิดขยับขึ้นไปในระดับที่อยู่ในส่วนของ body แท่งที่หนึ่ง

รายละเอียด

เราจะพบว่าในระหว่างที่หุ้นกำลังอยู่ในทิศทางหรือขาลงนั้น จะถูกตอกย้ำด้วยแท่งเทียน long black candle ซึ่งหมายถึงตลาดยังถูก control ด้วยแรงขายอยู่ หลังจากนั้นในวันที่สองต่อมายังมีแรงขายสะสมอยู่ ทำให้เปิดตลาดในวันที่สองด้วยราคาเปิดกระโดดลงแบบมี gap แต่ในวันที่สองนี้เอง ราคาไม่ได้ไหลลงต่อเนื่องจากราคาเปิด ทำให้เกิดเป็น small body นั่นหมายถึงแรงซื้อเริ่มที่จะมีอิทธิพลิกลับเข้ามา และสามารถหยุดยั้งการไหลลงของราคาได้ หลังจากตลาดปิดในวันที่สองนี้เองยังมีแรงซื้อสะสมที่ซื้อไม่ได้ ทำให้เมื่อตลาดเปิดมาในวันที่สาม ราคาเปิดจะกระโดดขึ้น และมีแรงซื้อต่อเนื่องสามารถเอาชนะแรงขายได้กลายเป็น white candle

มีข้อสังเกตสำหรับแท่งเทียนที่สามคือ ราคาเปิดถ้าไม่ได้เปิดแบบมี gap ก็ยังอนุโลมได้เพียงแต่ราคาปิดของวันที่สามต้องขึ้นไปอยู่ในระดับ body ของแท่งดำวันที่หนึ่ง

ปัจจัยที่สำคัญ

ส่วนที่เป็น star (แท่งที่สอง) จะมี 2 หรือ 3 แท่งก็ได้ หรือจะเป็น white หรือ black small body ก็ได้ รูปแบบ morning star นี้เองจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ต้อง confirm ด้วยแท่งที่สามคือ white candle ถ้าเปิดแบบมี gap หรือมีราคาปิดที่สูงขึ้นมาก ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นด้วย


  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:35
3.BULLISH MORNING DOJI STARPattern: Bullish

Reliability: High

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 3

ลักษณะของ morning doji star pattern

รูปแบบนี้คล้ายกับ morning star เพียงแต่แท่งที่สองเป็น doji iรูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งที่หนึ่งเป็น long black candle ตามด้วยแท่งที่สองที่เป็น doji ส่วนแท่งที่สามเป็น long white candle ที่มีราคาปิดอยู่ในระดับ body ของ long black candle

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ morning star doji

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะเห็น long black candle ในวันแรก

3. หลังจากนั้นจะเห็นแท่งเทียน doji เปิดกระโดดลงจากแท่งที่หนึ่งแบบมี gap

4. สุดท้ายจะเห็นแท่งเทียน white candle ในวันที่สาม โดยมีราคาปิดขยับขึ้นไปในระดับที่อยู่ในส่วนของ body แท่งที่หนึ่ง

รายละเอียด

เราจะพบว่าในระหว่างที่หุ้นกำลังอยู่ในทิศทางหรือขาลงนั้น จะถูกตอกย้ำด้วยแท่งเทียน long black candle ซึ่งหมายถึงตลาดยังถูก control ด้วยแรงขายอยู่ หลังจากนั้นในวันที่สองต่อมายังมีแรงขายสะสมอยู่ ทำให้เปิดตลาดในวันที่สองด้วยราคาเปิดกระโดดลงแบบมี gap แต่ในวันที่สองนี้เอง ราคาไม่ได้ไหลลงต่อเนื่องจากราคาเปิด ทำให้เกิดเป็น doji นั่นหมายถึงแรงซื้อเริ่มที่จะมีอิทธิพลกลับเข้ามา แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า แรงซื้อหรือแรงขายใครเป็นฝ่ายชนะ

หลังจากตลาดปิดในวันที่สองนี้เองยังมีแรงซื้อสะสมที่ซื้อไม่ได้ ทำให้เมื่อตลาดเปิดมาในวันที่สาม ราคาเปิดจะกระโดดขึ้น และมีแรงซื้อต่อเนื่องสามารถเอาชนะแรงขายได้กลายเป็น white candle

มีข้อสังเกตสำหรับแท่งเทียนที่สามคือ ราคาเปิดถ้าไม่ได้เปิดแบบมี gap ก็ยังอนุโลมได้เพียงแต่ราคาปิดของวันที่สามต้องขึ้นไปอยู่ในระดับ body ของแท่งดำวันที่หนึ่ง

ปัจจัยที่สำคัญ

ส่วนที่เป็น doji (แท่งที่สอง) จะมี 2 หรือ 3 แท่งก็ได้คือบางครั้งอาจจะเกิด sideway ระยะสั้นได้เหมือนกัน ยังไม่มีทิศทางที่แน่ชัด เราจึงสามารถรวมเอาแท่งเทียนแท่งที่ doji หรือ small body รวมกันได้

รูปแบบ morning doji star นี้เองจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ต้อง confirm ด้วยแท่งที่สามคือ white candle ถ้าเปิดแบบมี gap หรือมีราคาปิดที่สูงขึ้นมาก ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นด้วย

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:33
4.BULLISH KICKING PATTERNPattern: Bullish

Reliability: High

Confirmation: Need

No.of sticks: 2

ลักษณะของ kicking pattern

วันแรกเกิด long black candle และในวันถัดมาเกิด long white candle ที่มีราคาเปิดกระโดดเกิด gap จากราคาปิดของแท่งดำ

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ kicking pattern

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. วันแรกจะเห็นกราฟแท่งดำ long black candle

3. วันที่สองจะเห็นกราฟแท่งขาว long white candle ที่มีราคาเปิดกระโดด gap เหนือราคาปิดแท่งดำ

รายละเอียด

ทิศทางหรือแนวโน้มของตลาดก่อนหน้าที่จะเกิด kicking pattern นั้นไม่มีนัยสำคัญสำหรับรูปแบบนี้ เนื่องจากตลาดอาจจะมีข่าวดีมาสนับสนุน ทำให้เกิด demand มากมาย และนักลงทุนต่างก็ bid กันเข้ามาอย่างหนาแน่น ทำให้ราคาเปิดของแท่งขาว breakout ราคาเปิดของแท่งดำ ซึ่งเราสามารถมองภาพให้ง่ายขึ้นคือ ราคาเปิดของแท่งดำจะเป็นแนวต้าน โดยที่แท่งขาวเปิดด้วยราคาที่สามารถ breakout แนวต้านขึ้นไปได้

ปัจจัยที่สำคัญ

ข้อสังเกตที่สำคัญคือ kicking pattern นี้ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่งทั้ง long black candle และ long white candle จะเป็น Marubozu คือเป็นแท่งเทียนที่ไม่มี shadow หรือถ้ามีก็ต้องเป็น shadow ที่สั้นมากๆ ( shadow = ไส้เทียน )

Bullish Kicking Pattern เป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าสามารถ confirm แท่งเทียนวันที่สามเป็น white candle ที่มีราคาเปิดกระโดด gap จากแท่งที่สอง หรือแท่งเทียนวันที่สามอาจจะเป็น white candle ที่มีราคาปิดเหนือราคาปิดวันที่สองได้ยิ่งมากยิ่งดี

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:29
5.BULLISH THREE INSIDE UPPattern: Bullish

Reliability: High

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 3

ลักษณะของ three inside upรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจาก harami โดยเพิ่มแท่งเทียนแท่งที่สามเข้ามาเพื่อเป็นการยืนยันทิศทางหุ้นจะปรับทิศ ทางเป็นขาขึ้นได้

เหตุที่แท่งที่สามที่เป็น white candle สามารถ confirm การกลับทิศทางของหุ้นเป็นขาขึ้นได้นั้นเพราะมันสามารถ breakout แนวต้านที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างราคาเปิดของแท่งดำ และราคาปิดของ white small body

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ three inside up

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบ bullish harami ในสองวันแรก

3. ในวันที่สามจะเป็นแท่งเทียน white candle ที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งดำแท่งที่หนึ่ง

รายละเอียด

ในระหว่างที่ราคาหุ้นมีทิศทางที่ปรับลดลงต่อเนื่องและเมื่อแรงเทขายสามารถ control ตลาดได้ทำให้กราฟเกิดเป็นแท่งดำ หลังจากนั้นในวันที่สองถัดมา ราคาเปิดอยู่เหนือราคาปิดของแท่งดำ ทำให้เกิดสัญญาณว่า ราคาหุ้นไม่น่าจะต่ำกว่าเมื่อวานอีกแล้ว แต่เนื่องจากการเกิด small body ของแท่งเทียนวันที่สองนั้น บ่งบอกถึงแรงซื้อและแรงขายยังดูท่าทีกันอยู่ ยังไม่มีฝ่ายใดสามารถ control ตลาดได้ จึงต้อง confirm ด้วยแท่งเทียนของวันที่สาม

เมื่อแท่งเทียนของวันที่สามเป็น white candle ที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนดำวันแรกนั้น แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อสามารถเอาชนะแรงขายและ control ตลาดได้จึงส่งสัญญาณเกิด reversal ขึ้นต่อไปได้

ปัจจัยที่สำคัญรูปแบบ Three Inside Up เป็น pattern ที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ถ้าจะให้มั่นใจยิ่งขึ้นแท่งเทียนแท่งที่สามควรเป็น white candle ที่มีราคาเปิดกระโดด gap จากแท่งที่สอง หรือมีราคาปิดของแท่ง white candle ปิดที่ระดับราคาสูง

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:25
6.BULLISH DRAGONFLY DOJIPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 1

ลักษณะของ Bullish Dragonfly Doji

Bullish Dragonfly Doji เป็นรูปแบบแท่งเทียนหนึ่งแท่ง ที่เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดหรืออยู่ระหว่าง downtrend รูปแบบ dragonfly นี้จะคล้ายกับ hammer ต่างกันตรงที่ dragon fly ไม่มี body แต่ hammer จะมี small body

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Dragonfly Doji

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. ที่ปลาย trend จะเห็นแท่งเทียน doji ที่มี lower shadow ขนาดยาว และไม่มี upper shadow

รายละเอียด

บรรยากาศของตลาดเป็นขาลง-downtrend มีแรงเทขายมากทำให้ราคาปรับตัวลดลงไปมาก จนทำให้นักลงทุนกลุ่มอื่นๆมองเห็นโอกาสทำกำไรจากต้นทุนราคาถูก จึงเข้าซื้อหุ้นในตอนท้ายของวัน ราคาหุ้นจึงวิ่งขึ้นมาปิดใกล้เคียงกับราคาเปิดของวัน

นักลงทุนที่ได้ขายหุ้นออกไปแล้ว ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าราคาที่ขายไปนั้นอาจจะเป็นราคาที่ต่ำมาก ทำให้ต้องกลับเข้ามาซื้อใหม่อีกรอบ จึงมีผลทำให้ราคาหุ้นกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นได้

ส่วนนักลงทุนที่ขายไปแล้วในภาคเช้า แต่ยังไม่ได้ซื้อกลับในวันนั้น ยังทำใจไม่ได้ที่ขายถูกไปแล้วจะกลับมาซื้อหุ้นตัวเดิมในราคาที่แพงขึ้น แต่พอขึ้นวันใหม่ก็เริ่มตั้งตัวได้ ทำให้แรงซื้อสะสม ทำให้ราคาเปิดในวันใหม่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องได้‍

ดังนั้นรูปแบบนี้ถ้าจะให้มั่นใจ ก็รอให้แท่งเทียนวันที่สอง confirm ด้วย white candle ที่เปิดแบบ gap หรือราคาปิดสูงกว่า dragonfly doji

ปัจจัยที่สำคัญ

รูปแบบ dragonfly doji จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (reliability) ถ้า confirm ด้วยแท่งเทียนแท่งที่สองที่เป็น white candle โดยหากเปิดด้วยราคาที่เกิด gap หรือราคาปิดที่ระดับสูงกว่า dragonfly doji มากๆ ก็จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็น bullish ได้มากขึ้น

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:23
7.BULLISH LONGLEGGED DOJIPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 1

ลักษณะของ Bullish Longlegged Doji

Pattern แบบนี้จะมี upper shadow และ lower shadow ที่ยาวมาก ทำให้แรงซื้อ และ แรงขายไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครมีกำลังมากกว่ากัน อีกทั้งต่างผลัดกัน control ตลาด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม long legged doji ก็เป็น reversal pattern ได้ดีเหมือนกัน

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Longlegged Doji

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. ราคาเปิดของ doji จะเปิดกระโดดลงแบบมี gap

3. ขนาด body จะเป็นเส้นนอนหรือขนาด body ต้องสั้นมากๆ

4. Upper shadow และ lower shadow จะมีขนาดยาว โดยที่ shadow ทั้งสองมีขนาดความยาวเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน

รายละเอียด

ในขณะที่ราคาหุ้นเป็นขาลงอยู่นั้น เกิดความสับสนกับข่าวของหุ้นตัวนั้นๆ ทำให้ทิศทางในระหว่างวันไม่ชัดเจน ในขณะที่มีแรงซื้อเข้ามามากทำให้เกิดแรงซื้อตามน้ำเข้ามาเสริม เมื่อราคาไต่ระดับสูงขึ้นไปมาก เกิดแรงเทขายกลับมาเช่นกัน สืบเนื่องจากความสับสนของหุ้นตัวนั้นๆ

หลังจากนั้นเมื่อราคาผันผวนจากราคาสูงสุดลงมาต่ำสุดของวัน ก็เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาอีกรอบ การที่ความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนี้เองทำให้ราคาปิดเท่ากับหรือใกล้เคียงราคา เปิด เป็นการปรับความผันผวน และความตื่นเต้นระหว่างให้สมดุล –power balancing แล้ววันถัดไปค่อยว่ากันใหม่

ปัจจัยที่สำคัญ

เนื่องจาก long legged doji เป็น pattern ที่มีความสับสนในตัวหุ้นนั้น จึงมีความผันผวนมากในระหว่างวัน ดังนั้นถ้าจะให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วควร confirm ด้วยแท่งเทียน white candleวันที่สองที่มีราคาเปิดกระโดด gap ขึ้นไป

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:16
8.BULLISH ENGULFINGPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Engulfing

Bullish Engulfing เป็นรูปแบบที่มีแท่งเทียนแท่งที่สองเป็น white candle ที่มีขนาด body ยาวกว่า body ของแท่งเทียนแท่งที่หนึ่งซึ่งเป็น black candle

ความหมายของ engulfing คือกลืนกิน หรือห้อมล้อม หรือครอบงำ ซึ่งก็คือ white candle จะห้อมล้อมหรือโอบ black candle โดยที่แท่ง black candle อยู่ในพื้นที่ body ของ white candle ทั้งนี้เราจะพิจารณาเฉพาะ body ของทั้งสองแท่งเท่านั้นไม่รวมส่วน shadow

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Engulfing

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบ black candle

3. วันต่อมาจะเห็น white candle ที่มี body กลืนกิน black body

รายละเอียดในขณะที่ตลาดเป็นขาลง เราจะเห็นแรงขายตั้งแต่เปิดตลาดและมีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ทำให้เกิดแท่งเทียนดำ ซึ่งก็เป็นปกติของหุ้นขาลง แต่ในวันถัดมา แรงขายก็ยังสะสมตั้งแต่เปิดตลาด ทำให้ราคาเปิดในวันที่สองต่ำกว่าราคาปิดของวันแรก และปิดด้วยราคาที่สูงกว่าราคาเปิดของ black candle ซึ่งลักษณะนี้ราคาของปิดของ white candle จะ breakout แนวต้านของขาลง

ปัจจัยที่สำคัญขนาด ของ body ทั้งสองแท่งจะมีความสำคัญต่อการกลับตัวของราคาหุ้น ซึ่งรูปแบบ engulfing ที่ดีที่สุดนั้นจะประกอบด้วยแท่งเทียนแท่งแรกเป็น small black body ส่วนแท่งที่สองเป็น long white body ลักษณะเด่นแบบนี้จะแสดงถึง แรงซื้อได้ยึดหัวหาด ปล่อยให้แรงขายจางหายไปในที่สุด และถ้าจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นในวันที่สองที่เกิด long white body ควรมี volume ในการซื้อขายอย่างหนาแน่นด้วย หรืออาจจะ confirm ด้วยแท่งเทียนวันที่สามที่เป็น white candle เปิดด้วยราคากระโดดมี gap

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:13
9.BULLISH HARAMIPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Harami

คำว่า “Harami” เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่าคนท้อง ซึ่งรูปแบบ harami จะประกอบด้วยแท่งเทียน long black candle และ small white candle โดยที่ small white candle จะอยู่ในส่วน body ของแท่งเทียน long black candle

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Harami

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. เราจะพบ long black candle ในวันแรก

3. ในวันถัดมาเราจะพบแท่งเทียน white candle ที่มี body สั้นและอยู่ในแท่งเทียนดำ ทั้งนี้ส่วนที่เป็น shadow ของ white candle ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแท่งดำก็ได้

รายละเอียด

ตลาดเป็นขาลงและมีการเทขายหุ้นออกมามากซึ่งแสดงโดย long black candle แต่ในวันถัดมาราคาเปิดไม่ได้กระโดดลงแต่อยู่ในระหว่างแท่งเทียนดำของเมื่อ วานทำให้มองได้ว่าแนวรับไม่ต่ำไปกว่าแท่งเทียนดำ ซึ่งลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ราคาหุ้นจะ reverse ขึ้นไปได้

ปัจจัยที่สำคัญ

เนื่องจากรูปแบบของ harami นั้นสัดส่วนของ white candle กับ long black candle จะต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นรูปแบบ harami โดยลำพังจะไม่สามารถยืนยันการกลับทิศทางของราคาหุ้นได้ ดังนั้นต้อง confirm ด้วยแท่งเทียนในวันที่สาม โดยถ้าจะให้มั่นใจว่าทิศทางราคาหุ้นจะกลับทิศได้นั้นต้องเป็น white candle ที่มีราคาเปิดแบบกระโดดจากแท่งที่สอง หรือเป็น white candle ที่มีราคาปิดสูงขึ้นไปมากๆ

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:06
10.BULLISH HARAMI CROSSPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Recommended

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Harami Cross

Bullish Harami Cross เป็น reversal pattern อีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งมันจะกลับตัวได้ดีกว่ารูปแบบ harami ปกติ

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Harami Cross

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบแท่งเทียนดำยาว long black candle ในวันแรก

3. ในวันที่สองจะเห็น doji ที่เกิดอยู่ใน body ของแท่งดำหรือเรียกได้ว่า แท่งดำ engulf แท่ง doji แต่ในบางครั้ง shadow ของ doji ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในส่วน body ของแท่งดำก็ได้

รายละเอียด

ในขณะที่ทิศทางหุ้นกำลังปรับตัวลงเป็นขาลง มีการเทขายหุ้นออกมามากเป็น long black candle และในวันถัดมา เกิดแรงซื้อเข้ามาเนื่องจากเห็นว่าราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมามาก จึงเปิดตลาดด้วยราคาเปิดที่กระโดด แต่เนื่องจากเป็นวันแรกที่ราคาหุ้นเปิดแบบกระโดด ทำให้ยังขาดความมั่นใจในทิศทางของหุ้นว่าจะไปต่อหรือไม่ ทำให้ราคาปิดลงมาเท่ากับราคาเปิดเกิดเป็น doji

ปัจจัยที่สำคัญโดยปกติแล้ว harami cross จะมีน้ำหนักการกลับตัวดีกว่า harami pattern ฉะนั้นเมื่อพบ harami doji แล้ว ก็ควรพิจารณาเป็นพิเศษ

เราสามารถรอให้แท่งเทียนวันที่สามเกิดขึ้นมาเพื่อ confirm ทิศทางที่แน่ชัดของ harmami cross ก็ได้ โดยปกติแล้ว harami cross มีแท่ง doji ที่ยังอยู่ใน downtrend โดยยังไม่ได้ breakout ขึ้นไปได้ ดังนั้นหากรอให้แท่งเทียนของวันที่สาม confirm อีกหนึ่งวัน ก็จะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้น

แท่งเทียนของวันที่สามที่จะ breakout ได้ควรเป็น white candle โดยมีราคาเปิดแบบกระโดด gap หรือ มีราคาปิดที่สูงขึ้นจาก doji

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 10:08
11.BULLISH GRAVESTONE DOJIPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Gravestone Doji

Grave Stone Doji เป็นรูปแบบที่มีราคาเปิดเท่ากับราคาปิดประกอบด้วยส่วนที่เป็น upper shadow แต่ไม่มี lower shadow

Grave Stone Doji มีลักษณะคล้ายๆกับ inverted hammer ต่างกันตรงที่ stone doji ไม่มีส่วนที่เป็น body

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Gravestone Doji

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบ black candle

3. ในวันถัดมาจะพบ stone doji ซึ่งเป็น doji ที่ไม่มี lower shadow

4. ในวันที่เกิด stone doji ไม่จำเป็นจะต้องเปิดด้วยราคาที่กระโดดลงแบบมี gap

รายละเอียดในวันแรกเกิดแท่งเทียนเป็น black candle ส่วนในวันถัดมาเกิดเป็น gravestone doji เนื่องจากยังมีแรงขายสะสมต่อเนื่องอยู่ ทำให้ราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งดำ แต่ไม่จำเป็นต้องมี gap หลังจากนั้นในระหว่างวันราคาได้ปรับตังเพิ่มขึ้นเกิดเป็น upper shadow ขึ้นไปเพื่อพยายามที่จะ breakout เส้นแนวต้านขึ้น แต่เนื่องจากแรงซื้อยังไม่มั่นใจ มีการเทขายทำกำไรรอบสั้นๆออกมาก่อน ทำให้ช่วงท้ายของวันราคาได้ปรับตัวลงอีกครั้ง แต่ไม่หลุดราคาเปิด

เมื่อเราสังเกตให้ดีจะพบว่ามันจะเกิดเป็น triangle ขึ้นมาซึ่งลักษณะนี้เองทำให้คนที่เคยขายตั้งแต่ตลาดเปิดเริ่มคิดว่าอาจจะ พลาดในการขาย และหวนกลับมาซื้อใหม่ในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นการ confirm แท่งเทียนของวันที่สามจึงจะเป็นการ confirm ได้ว่าทิศทางหุ้นจะ breakout สามเหลี่ยมนี้ไปได้หรือไม่

ปัจจัยที่สำคัญ

Bullish Gravestone Doji ต้องการแท่งเทียนในวันที่สามเพื่อ confirm ทิศทางการกลับตัวของราคาหุ้น ทั้งนี้แท่งเทียนแท่งที่สามควรเป็น white candle ที่มีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของ doji ถ้าเปิดด้วยราคา gap ยิ่งมากยิ่งทำให้การกลับตัวจะแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน หรือ white candle มีราคาปิดที่สูงขึ้นมาก

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 09:58
12.BULLISH DOJI STARPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Doji Star

Bullish Doji Star เป็นรูปแบบที่มี doji กระโดดลงจากราคาปิดของแท่งเทียนดำแบบมี gap

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Doji Star

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. วันแรกเกิด long black candle

3. วันถัดมาเกิดเป็น doji กระโดดลงแบบมี gap

4. Upper และ Lower shadow มีขนาดสั้น

รายละเอียด

โดยปกติแล้วการเกิด star ที่เกิดหลังจาก long black candle ในระหว่างทิศทางหุ้นขาลงนั้น จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด ดังนั้นการเกิด doji star จึงแสดงถึงแรงขาย (bear) และแรงซื้อ (bull) มีกำลังใกล้เคียงกัน

ปัจจัยที่สำคัญ

ถ้าต้องการความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าทิศทางหุ้นของ bullish doji star จะเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นได้หรือไม่นั้น ให้ confirm ด้วยแท่งเทียนวันที่สามที่เป็น white candle ถ้าเปิดด้วยราคาเปิดที่เพิ่มขึ้นแบบกระโดด (gap) หรือราคาปิดของ white candle ปิดด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 09:55
13.BULLISH MEETING LINEPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Meeting Line

บางครั้งเราจะเห็นราคาหุ้นเปิดกระโดดลงจากราคาปิดของวันก่อน และในท้ายตลาดราคาปิดของหุ้นตัวนั้นกลับปรับตัวขึ้นมาปิดที่ราคาปิดของวัน ก่อน ลักษณะเรียกว่า bullish meeting line ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อและแรงขายเสมอกัน

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Meeting Line

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. เกิด long black candle ในวันแรก

3. ในวันที่สองจะพบเห็นเป็น long white candle ที่มีราคาเปิดของแท่งเทียนเปิดต่ำกว่าแท่งดำของวันก่อนแบบกระโดดลงไปมาก

4. ราคาปิดของ white candle จะขึ้นมาปิดที่ราคาปิดของวันก่อน หรือปิดที่ราคาใกล้เคียงราคาปิดของวันก่อนก็ได้

5. Long white candle จะสั้นกว่า long black candle

รายละเอียด

Bullish meeting line นี้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ทิศทางหุ้นเป็นขาลง โดยกราฟแท่งเทียนแท่งที่หนึ่งเป็น long black candle ซึ่งในวันถัดมาราคาเปิดกระโดดลงไปมาก แต่สุดท้ายในท้ายตลาดปรากฏว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามามากทำให้ราคาปิดวิ่งขึ้นมา ต่อเนื่องและมาปิดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งดำวันก่อน

ปัจจัยที่สำคัญ

Meeting line pattern จะมีลักษณะคล้ายกับ piercing pattern แต่จะต่างกันที่ white candle ของ meeting line ไม่สามารถผ่าน body ของ black candle ขึ้นไปได้ แต่สำหรับ piercing pattern แล้วนั้น white candle จะสามารถผ่าน body ของ black candle ขึ้นไปได้ อีกทั้งยังสามารถทะลุเส้นกึ่งกลางของ body แท่งดำขึ้นไปได้ด้วย

ดังนั้นโอกาสการกลับตัวของ meeting line จะน้อยกว่า piercing pattern

สำหรับ meeting line ถ้าจะมั่นใจมากยิ่งขึ้น ควร confirm ด้วยแท่งเทียนแท่งที่สามที่เป็น white candle ที่มีราคาเปิดแบบกระโดดขึ้นจากราคาปิดของแท่ง white candle แท่งที่สอง หรือมีราคาปิดของ white candle แท่งที่สามที่เพิ่มสูงขึ้นมากๆก็ได้เช่นกัน
Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 09:50
14.BULLISH MATCHING LOWPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 2

ลักษณะของ Bullish Matching Low

ประกอบด้วยแท่งเทียน black candle 2 แท่ง โดยแท่งแรกเป็น long black candle ส่วนแท่งเทียนแท่งที่สองเป็น black candle เช่นกันแต่สั้นกว่า ทั้งนี้ทั้ง 2 แท่งจะมีราคาปิดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Matching Low

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. เราจะพบ long black candle ในวันแรก

3. ในวันที่สองเราจะพบ black candle ที่มี body สั้นกว่าในวันแรก

4. ทั้งสองแท่งมีราคาปิดเท่ากัน หรือเกือบเท่ากัน

รายละเอียดในระหว่างที่หุ้นมีทิศทางลงต่อเนื่องและยังเกิดเป็น long black candle ด้วยนั้นในวันถัดมาปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นเปิดด้วยราคาที่สูงกว่าราคาปิดของ แท่งดำในวันแรก

สำหรับวันที่สอง....ในช่วงเช้าที่ตลาดเพิ่งเปิด และเปิดด้วยราคาที่สูงขึ้นนั้น ทำให้นักลงทุนหลายๆคนคิดว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่จะ rebound ขึ้นไปได้ แต่ก็ไม่สามารถ breakout ขึ้นไปได้เนื่องจากมีแรงขายกดดันราคาลงมา จนท้ายตลาดราคาปิดต่ำลงมาจากราคาเปิดของวัน และหลายๆคนไม่มั่นใจก็ขายออกมาเช่นกัน เมื่อตลาดปิด ราคาปิดของแท่งดำแท่งที่สองจะเท่ากับราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่หนึ่ง

การที่ราคาปิดของแท่งดำทั้งสองแท่งเท่ากันนั้น จะแสดงถึงแนวรับ(support) ระยะสั้นได้ ทำให้ pattern ที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่หุ้นจะ rebound ระยะสั้นขึ้นไปได้

ปัจจัยที่สำคัญ

เนื่องจากราคาปิดของแท่งดำทั้งสองแท่งแสดงถึงแนว support ดังนั้นถ้าแท่งเทียนในวันที่สามเป็น white candle และเปิดด้วยราคาที่สูงกว่าแนว support นี้ขึ้นไปแบบกระโดดจะเป็นการ confirm การกลับตัวได้ หรือหากแท่งเทียน white candle ของวันที่สามปิดด้วยราคาปิดที่สูงขึ้นไปมากๆ ก็จะเป็นการ confirm การกลับตัวได้เช่นกัน

Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 09:46
15.BULLISH HAMMERPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 1

ลักษณะของ Bullish Hammer

Bullish Hammer Pattern เป็นรูปแบบการกลับตัวที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เราจะพบเห็นได้บ่อยๆในกราฟหุ้นต่างๆ และที่เราเรียกรูปแบบนี้ว่า hammer นั้นก็เพราะเมื่อราคาหุ้นมาถึงจุดต่ำแล้ว และราคา ณ จุดที่เกิด hammer เป็นจุดที่ถูกทุบจนน่วมแล้วนั่นเอง

Bullish Hammer จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Bullish

Dragonfly Doji แต่จะต่างกันที่ body ของแท่งเทียนคือ hammer จะมี body สั้น แต่ dragonfly แทบจะไม่มี body เลย

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Hammer

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. เราจะพบว่าเกิดแท่งเทียนที่มี small body จะเป็นแท่งขาวหรือดำก็ได้

3. ส่วนใหญ่แล้ว lower shadow จะมีขนาดยาวเป็น 2 เท่าของ body

4. Upper shadow จะไม่พบหรือถ้ามีก็จะมีขนาดสั้นมากๆ

รายละเอียด

ในระหว่างที่ทิศทางหุ้นเป็น downtrend เกิดแรงขายออกมามาก ทำให้ราคาเปิดกระโดดลงแบบมี gap อีกทั้งมีแรงขายต่อเนื่องตลอดภาคเช้าทำให้ราคาดิ่งลงจากราคาเปิดลงไปมาก

ราคาหุ้นที่เปิดต่ำและลงต่อเนื่องอย่างมากจะถูกจับตามองจากนักลงทุนที่เห็นโอกาสและทยอยซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แรงซื้อเริ่มสามารถ control ตลาดได้ ทำให้ราคาหุ้นจากต่ำสุดของวันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจนมาปิดตลาดด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเปิดเกิดเป็นรูปแบบ hammer นั่นเอง

ปัจจัยที่สำคัญ

ถึงแม้ว่าสีของ body ของ hammer จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก แต่ถ้า hammer เป็น white body จะให้ผลดีกว่า black body อย่างน้อยก็มีแรงซื้อดันราคาปิดทะลุราคาเปิดได้

ถ้าเปรียบเทียบ hammer กับ dragonfly แล้ว ความแรงของ hammer จะสู้ dragonfly ไม่ได้ และหากจะมั่นใจว่าเกิด reversal ได้แน่นอนต้อง confirm ด้วยแท่งเทียนวันที่สองที่เกิด white candle ที่มีราคาเปิดกระโดดขึ้น หรือ มีราคาปิดที่สูงขึ้นModifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 06:04
16.BULLISH INVERTED HAMMERPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 1

ลักษณะของ Bullish Inverted Hammer

รูปแบบของ inverted hammer จะเป็นแท่งเทียนที่มี body สั้นแต่มี upper shadow ยาว ส่วน lower shadow จะสั้นมากหรือแทบไม่มีเลย

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Inverted Hammer

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. เราจะพบว่าเกิดแท่งเทียนที่มี small body จะเป็นแท่งขาวหรือดำก็ได้

3. ส่วนใหญ่แล้ว upper shadow จะมีขนาดยาวเป็น 2 เท่าของ body

4. Lower shadow จะไม่พบหรือถ้ามีก็จะมีขนาดสั้นมากๆ

รายละเอียด

การเกิด inverted hammer ไม่จำเป็นต้องเปิดกระโดดลงแบบมี gap เนื่องจากก่อนหน้านั้นทิศทางลงของหุ้นชัดเจนอยู่แล้ว สิ่งที่น่าสังเกตคือ วันที่เกิด inverted hammer นั้นปรากฏว่าราคาในระหว่างวันไม่ได้วิ่งลงจากราคาเปิด แต่กลับวิ่งขึ้นเหนือราคาเปิด แต่เนื่องจากความไม่มั่นใจว่าทิศทางหุ้นจะ rebound ได้ จึงเกิดแรงขายกดราคาให้ต่ำลงมาปิดที่ราคาใกล้เคียงกับราคาเปิด

การที่ราคาปิดลงมาใกล้กับราคาเปิดเริ่มแสดงให้เห็นว่า แนวรับของหุ้นได้เกิดขึ้นแล้ว และน่าจะเป็นแนวรับที่ที่ต่ำสุดของทิศทางลงของหุ้น เพื่อเป็นการ confirm การกลับตัวของราคาหุ้น เราจะพิจารณาแท่งเทียนวันถัดไป โดยจะต้องเป็น white candle ที่มีราคาเปิดเหนือ body ของ inverted hammer หรือ white candle อาจจะปิดด้วยราคาที่สูงก็ได้

ปัจจัยที่สำคัญ

Inverted hammer เพียงแท่งเดียวยังไม่สามารถ confirm ทิศทางการกลับตัวของหุ้นได้ ต้องอาศัยแท่งเทียนในวันถัดไปโดยต้องเป็น white candle ที่มีราคาเปิดเหนือ body ของ inverted hammer หรือ อาจจะเป็น white candle ที่มีราคาปิดสูงก็ได้
Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 06:01
17.BULLISH BELT HOLDPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Required

No.of sticks: 1

ลักษณะของ Bullish Belt Hold

Bullish Belt Hold เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยแท่งเทียน 1 แท่ง โดยเป็นแท่งเทียนขาว ที่มีราคาเปิดตกลงไปจากวันก่อนมาก และไม่เกิด lower shadow หลังจากนั้นมีแรงซื้อดันราคาหุ้นขึ้นไปปิดที่ใกล้เคียงระดับราคาสูงสุดของวัน ลักษณะนี้ทำให้เกิด upper shadow สั้นๆ

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Belt Hold

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. ราคาเปิดของแท่งเทียนเปิดที่ราคาต่ำสุดของวันเป็นรูปแบบ Marubozu

3. แท่งเทียนที่ปรากฏไม่มี lower shadow

รายละเอียด

ทิศทางของหุ้นเป็นขาลงเกิดการสะสมแรงขายทำให้ราคาเปิดกระโดดลงทันที แต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงบวก ทำให้เกิดแรงซื้อสวนกลับขึ้นมาและดันราคาให้สูงขึ้นต่อเนื่องตลอดวันทำให้ราคาปิดแทบจะเป็นราคาสูงสุดของวันเกิดเป็น long white candle

ปัจจัยที่สำคัญ

เราสามารถสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยการรอ confirm แท่งเทียนแท่งที่สองที่เป็น white candle มีราคาเปิดกระโดดขึ้น หรือ white candle ที่มีราคาปิดสูงขึ้นมากๆ
Modifly by admin , on Thu March 22,2012

  admin
  Administrator
  Post : 36
  Re : รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern
  on : Thu March 22,2012, 05:45
18.BULLISH STICKS SANDWICHPattern: Bullish

Reliability: Medium

Confirmation: Suggested

No.of sticks: 3

ลักษณะของ Bullish Stick SandwichBullish Stick Sandwich ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งแรกเป็น black candle ส่วนแท่งที่สองเป็น white candle ที่มีราคาปิดสูงกว่าแท่งแรก ต่อมาเกิดแท่งเทียนแท่งที่สามที่เป็น black candle ที่มีราคาเปิดสูงกว่าแท่งเทียนแท่งที่สอง แต่สุดท้ายราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่สามก็ลงมาปิดที่ระดับเดียวกับราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่หนึ่ง

ข้อสังเกตของแท่งเทียนทั้ง 3 แท่งคือแท่งเทียนถัดไปจะเปิดด้วยราคาเปิดที่สูงกว่าวันก่อน และสุดท้ายราคาปิดจะลดลงมาปิดที่ราคาปิดแท่งที่หนึ่งเพื่อสร้างแนวรับ support

เงื่อนไขการเกิดรูปแบบ Bullish Stick Sandwich

1. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อน (downtrend)

2. จะพบแท่งเทียน Marubozu black candle ในวันแรก

3. ในวันที่สองจะพบแท่งเทียน white candle ที่มีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของวันแรก

4. สุดท้ายวันที่สามจะพบ Marubozu black candle อีกครั้ง โดยมีราคาปิดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนวันแรก

รายละเอียดตลาดเป็นขาลงซึ่งแสดงโดย marubozu black candle แต่ในวันที่สองถัดมาราคาหุ้นเปิดด้วยราคาที่กระโดดขึ้นและตลอดทั้งวันราคาได้วิ่งขึ้นต่อเนื่องและปิดด้วยราคาเกือบสูงสุดของวัน เมื่อพิจารณาเฉพาะแท่งเทียน 2 แท่งก็ดูเหมือนว่าราคาหุ้นพร้อมที่จะ rebound ได้โดยแท่ง white candle breakout แนวต้านขึ้นไปได้ (break-1) ซึ่งในวันที่สามนี้เอง เป็นวันที่สามารถ confirm ได้ว่าราคาหุ้นพร้อมที่จะ rebound ขึ้นต่อเนื่องได้หรือไม่ แต่ปรากฏว่าในวันที่สามเกิด marubozo ทะลุผ่านแนวรับ break2 ลงมาได้แต่มาหยุดที่ระดับราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่หนึ่ง

Marubozo แท่งที่สามได้ทะลุผ่านแนวรับระดับแรกคือระดับ break-2 ลงมาได้ แต่มาหยุดที่ระดับแนวรับราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่หนึ่งซึ่งระดับนี้เองจะ เป็น support ที่มีนัยสำคัญที่จะทำให้หุ้น rebound ขึ้นไปได้

ปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้การมองภาพ bullish stick sandwich ว่ามันจะ rebound ได้อย่างไร ก็โดยการ combine แท่งเทียนสองแท่งเข้าด้วยกัน คือรวมเอาแท่งที่สองและแท่งที่สามเข้าด้วยกัน จะได้แท่งเทียนเป็น inverted hammer ซึ่งเป็น pattern ที่สามารถทำให้ราคาหุ้น rebound ได้

เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าหุ้นจะ rebound ขึ้นได้ควร confirm ด้วยแท่งเทียนในวันที่สี่ ต้องเป็น white candle ที่มีราคาเปิดเหนือราคาปิดของ marubozu แท่งวันที่สาม หรือ white candle แท่งที่สี่ปิดด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
Modifly by admin , on Thu March 22,2012

Pages [ 1 ]
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์รูปแบบกราฟแท่งเทียนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ > รูปแบบ (กระทิง) Bullish Pattern

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA