Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02818019 Online 9 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > HotForex > แนะนำ โบรกเกอร์ Hotforex
Pages [ 1 ]
Owner Topic : แนะนำ โบรกเกอร์ Hotforex    ( View : 838 times )
  arekiss
  Normal
  Post : 4
  แนะนำ โบรกเกอร์ Hotforex
  on : Mon April 25,2016, 16:01
โบรกเกอร์ HOTFOREX เป็นโบรกเกอร์ ECN แบบ STP Model STP คือ โบรกเกอร์ที่มีระบบการประมวลผลโดยตรงโบรกเกอร์บางแห่งอ้างว่าพวกเขาเป็นโบรกเกอร์ ECN แต่อันที่จริงแล้ว พวกเขาเพียงแต่มีระบบการประมวลผลโดยตรง โบรกเกอร์ที่มีระบบ STP สามารถส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าตรงไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่องของพวกเขาซึ่งเข้าถึงตลาดระหว่างธนาคารได้โดยตรง

สามารถทำความรู้จักHotforex ได้ที่

https://www.hotforex.com/?agent=th

Modifly by admin , on Mon April 25,2016

 Attach File : 55Kdx7.jpg

 Attach File : Nfwb3w.jpg
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > HotForex > แนะนำ โบรกเกอร์ Hotforex

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA