Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01919174 Online 5 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > JOLTS Job Openings ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวันนี้
Pages [ 1 ]
Owner Topic : JOLTS Job Openings ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวันนี้   ( View : 61 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 333
  JOLTS Job Openings ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวันนี้
  on : Tue November 6,2018, 20:45
วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศที่สำคัญอีกหนึ่งการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ JOLTS Job Openings

โดยการประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วตามสถิติที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีการผันผวนมากนักถ้าเกิดมีการประกาศใกล้กับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

จึงควรติดตามในการประกาศถ้าเกิดว่า การประกาศออกมา surprise ตลาดอาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนเรามาดูกันว่า

นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ว่าอย่างไร อ่านต่อ...

https://bit.ly/2QjrpvW

 Attach File : 1541496972-b6694b3e528bdcf89bedb8e97f82a1da_1200x1200_q90v3.png
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > JOLTS Job Openings ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวันนี้

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA