Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01919169 Online 7 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > Ivey PMI ของประเทศแคนาดาในวันนี้
Pages [ 1 ]
Owner Topic : Ivey PMI ของประเทศแคนาดาในวันนี้   ( View : 51 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 333
  Ivey PMI ของประเทศแคนาดาในวันนี้
  on : Wed November 7,2018, 19:03
วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2018 จะมีการประกาศที่หนึ่งจากประกาศของประเทศแคนาดาก็คือการประกาศ Ivey PMI ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้

ซึ่งในส่วนของการประกาศ Ivey PMI นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองอีกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาจากประกาศครั้งที่ผ่านมาร่วงลงอย่างมาก

และร่วงลงมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทำให้สกุลเงินแคนาดามีการอ่อนค่าในช่วงนั้นซึ่งเรามาดูกันว่าในการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์

ในวันนี้ ดูว่าจะมีการวิเคราะห์อย่างไร อ่านต่อที่นี่ https://bit.ly/2zyyQIiModifly by FBS TEAM , on Wed November 7,2018

 Attach File : 1541582769-65ba869c1f6ea1c399d4dc96ce350532_1200x1200_q90v3.png
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > Ivey PMI ของประเทศแคนาดาในวันนี้

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA