Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02036156 Online 8 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS >  EUR/USD: เริ่มเป็นขาลง
Pages [ 1 ]
Owner Topic : EUR/USD: เริ่มเป็นขาลง    ( View : 191 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 391
   EUR/USD: เริ่มเป็นขาลง
  on : Thu November 29,2018, 07:04
EUR/USD: เริ่มเป็นขาลงในระยะสั้นถึงระยะกลาง

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

ในช่วงนี้สกุลเงินยูโรมีความผันผวนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ที่ในประเทศอิตาลียังคงไม่ชัดเจน

และยังมีความคลุมเครือรวมทั้งในมุมของความขัดแย้งภายในประเทศอิตาลีเองที่ยังไม่สามารถเจรจากับ

สหภาพยุโรปได้จึงทำให้สกุลเงินยูโรมีความผันผวนและยังมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อที่นี่....https://bit.ly/2QwRUS1

 Attach File : 1543399032-a09c5a8efcaa88a96f4bf7162b679db0_1200x1200_q90v3.png
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS >  EUR/USD: เริ่มเป็นขาลง

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA