Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01995622 Online 7 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Dead Cat Bounce
Pages [ 1 ]
Owner Topic : ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Dead Cat Bounce   ( View : 62 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 373
  ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Dead Cat Bounce
  on : Mon April 8,2019, 11:15
ลองนึกภาพว่าคุณซื้อขายคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบในตลาดหมีที่ยืนยาว ทันใดนั้นราคาก็เริ่มสูงขึ้น

แต่อย่าเพิ่งรีบสับสนล่ะ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะต้องเจอ dead cat bounce เดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวว่า

FBS จะมาพูดเรื่องสัตว์และสิ่งแวดล้อม! นี่เป็นเพียงชื่อของการพักตัวระยะสั้นของราคา แต่จริงๆมันอาจ

“ อันตรายถึงตาย” สำหรับคุณ ในบทความนี้เราได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการ dead cat bounce และ

กลยุทธ์การซื้อขายที่อาจนำมาใช้เพื่อการซื้อขายในช่วงที่ราคามีการกลับตัวแบบนี้

https://bit.ly/2VCeJmc


 Attach File : รูป-1_1.jpg
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Dead Cat Bounce

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA