Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02725744 Online 33 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > การฝากเงินออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วใน Personal area
Pages [ 1 ]
Owner Topic : การฝากเงินออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วใน Personal area   ( View : 150 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 657
  การฝากเงินออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วใน Personal area
  on : Mon September 30,2019, 11:47
ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการฝากเงิน เราขอแจ้งว่าการ ฝากเงินด้วยตนเองจากบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงผ่าน

วิธีออนไลน์ การฝากเงินออนไลน์ทั้งหมดจะต้องทำผ่าน Personal area การฝากเงินออนไลน์ที่กระทำด้วยตัวเอง

จะถูกจ่ายคืนกลับไปยังบัญชีธนาคาร เงินฝากเหล่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ ในการซื้อขายได้ ขอให้เทรดได้กำไรงามๆ!

ศึกษารายละเอียดได้ที่ Personal area ของท่าน

 Attach File : pic1.jpg
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > การฝากเงินออนไลน์พร้อมใช้งานแล้วใน Personal area

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA