Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 03046725 Online 7 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > คู่มือการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2021
Pages [ 1 ]
Owner Topic : คู่มือการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2021   ( View : 26 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 751
  คู่มือการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2021
  on : Tue January 12,2021, 04:51
[b]บทวิเคราะห์ล่าสุดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ

ธนาคารกลางสหรัฐจะทำทุกอย่าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ[/b] และผลักดันไปสู่

เส้นทางการฟื้นตัว จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Fed ได้กล่าวว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ศูนย์ จนถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย ธนาคารกลางได้

สัญญาว่าจะซื้อพันธบัตรอย่างน้อยเดือนละ 120,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังวางแผน ที่จะ

ดำเนินการดังกล่าวไปจนกว่าจะบรรลุ เป้าหมายของการมีการจ้างงานเต็มพิกัดและ อัตราเงินเฟ้อ

อยูที่ 2% วิธีการดังกล่าวจะ ช่วยในการคาดการณ์ปีของ USD ที่อ่อนค่า


 Attach File : p1_1.png
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > คู่มือการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2021

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA