Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02593170 Online 7 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > XM > ภาพบรรยากาศงานสัมนา XM วันที่ 19 พ.ค. @อุบลราชธานี
Pages [ 1 ]
Owner Topic : ภาพบรรยากาศงานสัมนา XM วันที่ 19 พ.ค. @อุบลราชธานี   ( View : 244 times )
  XM.com Official
  Member VIP
  Post : 207
  ภาพบรรยากาศงานสัมนา XM วันที่ 19 พ.ค. @อุบลราชธานี
  on : Mon May 21,2018, 18:13
ทาง XM ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญในงานสัมนาครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการจัดงานสัมมนา XM ที่จังหวัดขอนแก่นวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ & คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ที่ผ่านมา

โอ้โห้ เห็นภาพบรรยากศอบอุ่นขนาดนี้ื ห้ามพลาดกับงานสัมนาในครั้งหน้านะคะ แล้วพบกันค่ะ
 Attach File : ^CA487B98E04939A163D0C28FCD16D7833A4D2E0D1499A7E127^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > XM > ภาพบรรยากาศงานสัมนา XM วันที่ 19 พ.ค. @อุบลราชธานี

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA