เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURAUD 12 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

12 พฤษภาคม 2022
webmaster

เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURAUD 12 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURAUD 12 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURAUD 12 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURAUD 12 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

จุดเข้าที่ 1 Sell @ 1.51199

จุดเข้าที่ 2 Sell @ 1.51939

SL 1.52845

TP 1 @ 1.47539

TP 2 @ 1.45643

TP 3 @ 1.43000

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน