อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้