รัสเซียระงับสนธิสัญญานิวเคลียร์หลักที่เหลืออยู่กับสหรัฐฯ

รัสเซียระงับสนธิสัญญานิวเคลียร์หลักที่เหลืออยู่กับสหรัฐฯ