Bheurekso Pattern Indicator คืออะไร??

3 มีนาคม 2023
jericho

Bheurekso Pattern Indicator คืออะไร??

Bheurekso Pattern Indicator คืออะไร??

Bheurekso Pattern Indicator คืออะไร??

Bheurekso Pattern Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะวิเคราะห์แท่งเทียน เพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของกราฟราคา ซึ่งการก่อตัวของแท่งเทียนเหล่านี้สามารถใช้กำหนดความแข็งแกร่งของ Trend ในตลาด

Bheurekso จะช่วยให้เราระบุรูปแบบแท่งเทียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนกราฟ โดยมันจะสแกนแท่งเทียนทั้งหมด จดจำและแสดงรูปแบบแท่งเทียนใด ๆ ที่เกิดขึ้น เเละแท่งเทียนที่แสดงสามารถเป็น Bullish หรือ Bearish Engulfing, Bullish หรือ Bearish Harami เป็นต้น

นอกจากนั้น Bheurekso Pattern Indicator จะยังแสดงระดับแนวรับและแนวต้านอีกด้วย

Bheurekso จะแสดงรูปแบบรูปแบบ ระดับแนวรับและแนวต้าน และจุดเข้า ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากในการวิเคราะห์ เเละให้ภาพกว้างและละเอียดของโครงสร้างและพฤติกรรมของตลาด

การใช้ Bheurekso Pattern นั้นจะมีการส่งสัญญาณออกมาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนั้นอินดิเคเตอร์นี้ยังสามารถใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ เช่น MACD เพื่อยืนยันสัญญาณเพิ่มเติม เเละเพิ่มความเเม่นยำในการเทรดให้มากขึ้นได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ ผู้ใช้จะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียน เพื่อเข้าใจการทำงานของ Bheurekso Pattern เช่น รูปแบบ Bullish Engulfing เป็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนสองแท่งที่ส่งสัญญาณว่าอาจมีการเคลื่อนไหวกลับหัวที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน รูปแบบ Bearish Engulfing ส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนตัวลงอย่างรุนแรงที่ใกล้เข้ามา