Demand Index Indicator คืออะไร??

17 มกราคม 2023
jericho

Demand Index Indicator คืออะไร??

Demand Index Indicator คืออะไร??

Demand Index Indicator คืออะไร??

Demand Index เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกพัฒนาโดย James Sibbet ซึ่งถือเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัมแบบเรียบง่าย มันจะวาดเส้นสัญญาณหนึ่งเส้นเพื่อกำหนดแนวโน้มของตลาด เช่นเดียวกับโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์อื่นๆ มันจะบ่งบอกโซน Overbought/Oversold

อินดิเคเตอร์นี้จะบอกดัชนีความต้องการจะผันผวนระหว่างบางช่วง ซึ่งแตกต่างจาก RSI ซึ่งผันผวนระหว่าง -100 ถึง 100 ตัวบ่งชี้ดัชนีความต้องการไม่มีค่าเฉพาะ มันจะเปลี่ยนแปลงตามโมเมนตัมของราคา

ในการระบุสัญญาณซื้อและขาย เราจำเป็นต้องระบุเงื่อนไข Overbought/Oversold เมื่อเส้นสัญญาณของตัวบ่งชี้อยู่ใกล้กับระดับบน แสดงว่าราคากลับตัว

ในทางกลับกัน เมื่อเส้นสัญญาณของอินดิเคเตอร์อยู่ใกล้ช่วงล่าง จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะมาถึง

นอกจากนั้นเราสามารถใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมได้

Demand Index Indicator เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วาดเส้นสัญญาณเพื่อระบุพื้นที่ที่มีระดับ Overbought/Oversold ซึ่งเหมือนกับ Oscillator ตัวอื่นๆ