Fiji Trend Indicator คืออะไร??

2 พฤศจิกายน 2022
jericho

Fiji Trend Indicator คืออะไร??

Fiji Trend Indicator คืออะไร??

Fiji Trend Indicator คืออะไร??

Fiji Trend นั้นเป็นการนำเอา Fiji strategy มาพัฒนาต่อเป็นอินดิเคเตอร์ นอกจากยังมีการรวมเครื่องมืออื่นๆอย่าง Heiken Ashi เอาไว้อีกด้วย

โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถใช้ควบคู่ไปกับทุกๆ Time Frame ได้อย่างไม่มีปัญหา

ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะใช้ 11 ATR และ 5 MA เพื่อให้สัญญาณตลาด เพียงแค่รอให้ทิศทางตลาดไขว้กันเพื่อกำหนดทิศทางของตลาด โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะใช้ลูกศรสัญญาณเพื่อให้เราเห็นทิศทางที่เป็นไปได้ต่อไปของแนวโน้มตลาด

เเละ Fiji Trend จะส่งสัญญาณในการ Buy ก็ต่อเมื่อมีลูกศรสีเขียวปรากฏขึ้นที่ อินดิเคเตอร์

ในทางกลับกัน สัญญาณในการ Sell ก็เกิดขึ้นเมื่อ Fiji Trend โชว์ลูกศรสีแดงให้เห็น

โดยที่ เมื่อมีลูกศรสีเขียวปรากฏขึ้นมาเเละเป็นอินดิเคเตอร์เป็นลูกศรสีน้ำเงิน เเละจะมีสัญญาณในการออกเมื่อลูกศรสีเเดงปรากฏขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา

เเละในฝั่งของการ Sell ก็จะต่อเนื่องมาจากจุดออกของการ Buy เมื่อมีลูกศรสีเเดงปรากฏขึ้น เเละอินดิเคเตอร์เปลื่ยนตัวเองเป็นลูกศรสีเหลือง

เเละถึงเเม้ว่า Fiji Trend จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างครอบคลุม เเต่การใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากเลยทีเดียว