Level 2 Indicator คืออะไร??

10 พฤศจิกายน 2022
jericho

Level 2 Indicator คืออะไร??

Level 2 Indicator คืออะไร??

Level 2 Indicator คืออะไร??

Level 2 เป็นอินดิเคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับหลักการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้ความเชื่อมั่นของนักเทรด โดยเน้นการซื้อขายตามความยาวของแท่งเทียนและเน้นที่การระบุจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด

นอกจากนี้ Indicator นี้ยังช่วยให้นักเทรด forex ให้ความสำคัญกับว่าแท่งเทียนเป็นขาขึ้นหรือขาลง เป็นผลให้เราสามารถระบุได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นผู้ควบคุมตลาดอยู่ ซึ่งจะทำให้เราสามารถซื้อหรือขายและอยู่ในทิศทางของตลาดรวมทั้งสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้

ภาพจาก : Indicatorspot

ปริมาณของผู้ซื้อและผู้ขายจะแสดงในช่วงเวลาของแท่งราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวบ่งชี้หลายตัวที่ใช้ความเชื่อมั่นในการระบุทิศทางของตลาดยังคงสั่นไหวและให้ผลลัพธ์ที่ไม่เสถียร ดังนั้น เราจึงไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อทำความเข้าใจความเชื่อมั่นของตลาด

เเต่สำหรับ Level 2 นั้นได้รับการพัฒนามาเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นพื้นฐานของผู้เข้าร่วมตลาดในทางที่ดีขึ้นมาก ดังนั้นตัวบ่งชี้นี้จะช่วยให้ผู้ค้า forex ระบุเมื่อผู้เข้าร่วมตลาดรายหนึ่งแทนที่อีกรายหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวบ่งชี้ช่วยให้ผู้ค้าสร้างกลยุทธ์การซื้อขายเมื่อปริมาณผู้ซื้อเคลื่อนไหวสูงกว่าปริมาณผู้ขายและในทางกลับกัน

โดยค่าที่สูงกว่า 60 บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมตลาดรายในทางนั้นๆ ซึ่งหากปริมาณของผู้ซื้อเคลื่อนไหวมากกว่า 60 เราควรวางคำสั่งซื้อโดยตั้ง Stop Loss ที่ต่ำกว่าค่า swing low ก่อนหน้า

ในทำนองเดียวกัน หากการอินดิเคเตอร์ในฝั่ง Sell เคลื่อนที่ผ่าน 60 แสดงว่าเป็นภาวะตลาดขาลง ดังนั้นถือว่านี่คือสัญญาณการ Sell ที่ดี

เเต่เนื่องจากอินดิเคเตอร์ไม่ได้ให้สัญญาณในจุดออก ดังนั้นเราควรใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วยเพื่อหาจุดออกจากตลาดในทิศทางที่ดี