Price Position Indicator คืออะไร??

23 ธันวาคม 2022
jericho

Price Position Indicator คืออะไร??

Price Position Indicator คืออะไร??

Price Position Indicator คืออะไร??

Price Position Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะส่งสัญญาณ Buy เเละ Sell โดยจะใช้มุมเเละองศาต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบราคา

ซึ่ง Price Position จะบอกรูปแบบตลาดโดยการวาดมุมบนกราฟขึ้นมา โดยมันจะวาดเส้นสีน้ำเงินเหนือราคาเพื่อกำหนดแนวโน้มโดยรวม เมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้น ตัวบ่งชี้จะวางแผนมุมในทิศทางขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อแนวโน้มไปด้านล่าง ตัวอินดิเคเตอร์จะวาดมุมลง

โดยในการกำหนดสัญญาณซื้อและขาย เราจะต้องดูมุมของตัวบ่งชี้ตำแหน่งราคา ซึ่งอินดิเคเตอร์จะแสดงโอกาสในการซื้อหรือขายเมื่อแนวโน้มโดยรวมเปลี่ยนแปลง

อินดิเคเตอร์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซื้อหรือขายเว้นแต่แนวโน้มโดยรวมจะเปลี่ยนไป เเละตำแหน่งราคามีลักษณะคล้ายกับคลื่นอิมพัลส์ของอินดิเคเตอร์กำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ในขณะที่คลื่นแก้ไขบ่งชี้แนวโน้มที่ยาวขึ้น

Price Position Indicator ยังแสดงระดับความเป็นกลางเมื่อตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก ตัวบ่งชี้จะแสดงมุมสีเหลืองเมื่อใดก็ตามที่ทิศทางโดยรวมยังคงเป็นกลาง บางครั้งตัวบ่งชี้สามารถแสดงสัญญาณเท็จหรือไม่ระบุจุดซื้อหรือขายที่แน่นอน เพื่อตอบโต้สิ่งนี้ ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่น RSI หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

โดยอินดิเคเตอร์แสดงอารมณ์ของตลาดโดยรวมโดยทำเครื่องหมายแนวโน้มซื้อหรือขายที่มุมขวาบนของแผนภูมิ เเละยังกล่าวถึง การเปิด สูง ต่ำ และปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน ทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในทุกกรอบเวลาเนื่องจากมันทำงานได้ดีในทุกๆสถานการณ์