ZigZag Arrow Indicator คืออะไร??

7 มีนาคม 2023
jericho

ZigZag Arrow Indicator คืออะไร??

ZigZag Arrow Indicator คืออะไร??

ZigZag Arrow Indicator คืออะไร??

ZigZag Arrow Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวงสวิงได้อย่างเป็นกลาง

อย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเเตกต่างจาก ZigZag ทั่วไป ที่เชื่อมระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวงสวิงเพื่อสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่เหมือน ZigZag

ZigZag Arrow จะโพสต์ลูกศรตามชื่อของมัน โดยลูกศรสีน้ำเงินขึ้นแสดงจุดต่ำสุดของวงสวิง ขณะที่ลูกศรสีแดงลงแสดงจุดสูงสุดของวงสวิง

ZigZag Arrow จะใช้กลยุทธ์การดำเนินการด้านราคากำหนดแนวโน้มขาขึ้นเป็นตลาดที่มีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่แกว่งขึ้น จุดสูงสุดของวงสวิงสูงกว่าจุดสูงสุดของวงสวิงก่อนหน้า และจุดต่ำสุดของวงสวิงจะสูงกว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงก่อนหน้า

ในทางกลับกัน แนวโน้มขาลงจะก่อตัวขึ้นเมื่อจุดสูงสุดของวงสวิงต่ำกว่าจุดสูงสุดของวงสวิงก่อนหน้านี้ และจุดต่ำสุดของวงสวิงจะต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวงสวิงก่อนหน้านี้

ซึ่งหลังจากระบุจุดเหล่านี้แล้ว เราสามารถรวมกลยุทธ์และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกำหนดจุดเข้าสู่ตลาดได้ โดยเราสามารถรอให้ราคาสร้างราคาขาลงหรือรูปแบบกราฟที่ระดับการแกว่งตัวสูง ในทำนองเดียวกัน ควรรอสัญญาณขาขึ้นที่จุดแกว่งต่ำเพื่อสร้างการบรรจบกันและเข้าสู่ตลาดในจุดที่เหมาะ

โดยสัญญาณการ Buy จะรอให้อินดิเคเตอร์โพสต์ลูกศรสีน้ำเงินและเข้าที่ใกล้กับแท่งเทียน วางจุด Stop Loss ไว้เหนือแท่งเทียน

ในทำนองเดียวกัน สัญญาณการ Sell ก็จะรอให้อินดิเคเตอร์ปรากฏลูกศรสีแดงและเข้าสู่ที่ปิดของแท่งเทียน วางจุด Stop Loss ไว้ใต้แท่งเทียนที่เปิดอยู่

ZigZag Arrow Indicator จะช่วยระบุจุดสูงสุดของวงสวิงและจุดต่ำสุดของวงสวิงอย่างเป็นกลาง เเละเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเข้าออเดอร์ ได้อย่างไม่ขัดข้อง