เคล็ดลับวิธีง่ายๆเก็บเงิน 1 ล้านแค่เอื้อม

16 สิงหาคม 2022
siripakan

เคล็ดลับวิธีง่ายๆเก็บเงิน 1 ล้านแค่เอื้อม

เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ในการออมเงินเพื่อลงทุนให้เงินงอกเงย

เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ในการออมเงินเพื่อลงทุนให้เงินงอกเงย

เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ในการออมเงินเพื่อลงทุนให้เงินงอกเงย เคล็ดลับวิธีง่ายๆเก็บเงิน 1 ล้านแค่เอื้อม

– Bulletproof Budget บันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อกันเงินสำหรับการลงทุน: หลายครั้งที่การใช้จ่ายเกินตัว เกิดจากความไม่รู้ว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ ยิ่งคนที่มีบัตรเครดิต ยิ่งควรบันทึกรายจ่ายเพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และตั้งเป้าหมายในการเก็บออมเพื่อนำเงินไปลงทุน

– จัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย แยกแยะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น วิธีนี้จะทำให้คุณมีไอเดียในการจับจ่ายใช้สอยว่าเงินที่เหลืออยู่จากสิ่งที่จำเป็นนั้นมีอยู่เท่าไหร่ แบ่งไปลงทุนเก็บออมเท่าไหร่ และสามารถใช้จ่ายอื่นๆ ได้เท่าไหร่ โดยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายจำพวก ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย เป็นต้น

– ออมเงินในสินทรัพย์สภาพคล่องสูง ข้อดีของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่ดี คือเมื่อถึงเวลาฉุกเฉิน ผู้ลงทุนสามารถนำเงินออกมาจากสินทรัพย์นั้นๆ ได้รวดเร็วทันที เช่น เงินฝากออมทรัพย์ อย่างไรก็ตามเงินฝากออมทรัพย์ แม้จะมีสภาพคล่องที่สูง แต่ผลตอบแทนในการลงทุนที่ได้ก็ค่อนข้างต่ำมาก ผู้ลงทุนจึงอาจจะศึกษาการลงทุนทางเลือกอื่นที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกัน เช่น การลงทุนในการกู้ยืมเงิน P2B Lending เป็นต้น

FINTECH

– เริ่มลงทุนให้เร็วที่สุด หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เงินต่อเงิน” การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เงินทุนงอกเงยจากผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยหรืออื่นๆ การเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุด หมายถึงโอกาสในการทำให้เงินทุนของเรางอกเงยได้เร็วมากยิ่งขึ้น Warren Buffett หนึ่งนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคนหนึ่ง เริ่มต้นการลงทุนตั้งแต่อายุเพียง 11 ปีเท่านั้น

– หาประโยชน์จากบริการของ Fintech อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น Fintech เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ผู้บริการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบการเงินแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและนักลงทุนมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Financial Solution การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Fintech ทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่ ค้นพบแนวทางการออมและการลงทุนที่เหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้นั่นเอง

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่