Donchian channel คืออะไร???

15 กันยายน 2022
jericho

Donchian channel คืออะไร???

Donchian channel คืออะไร???

Donchian channel คืออะไร???

Donchian Channel เป็นหนึ่งใน Indicator หลักที่ช่วยให้เทรดเดอร์จับจังหวะเเนวโน้มว่าอยู่ในทิศทางไหน

โดยที่ Donchian Channel จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ

  1. เส้นด้านบน (Upper band) (ส่วนใหญ่จะเป็นราคา high ในรอบ 20 วัน)
  2. เส้นด้านล่าง (Lower band) (ตรงข้ามกับเส้นด้านบน บอกราคา Low ในรอบ 20 วัน)
  3. เส้นกลาง (Middle band) ค่าเฉลี่ยจากเส้นด้านบนและเส้นด้านล่าง

เเละเส้นตรงกลาง คือ Donchian นั้นเอง

จุดประสงค์ของ Donchian มีไว้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบราคาและราคา เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ Timeframe โดยอาศัยจากตัวเลขที่ได้มา เพื่อทำนายรูปแบบกราฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ใช้หลักการเดียวกันกับ Bollinger Bands)

Donchian Channel จะมีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้การค้าแบบฝ่าวงล้อมและเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ในช่วงที่กำลังจะเกิดการ Breakout นั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จที่ได้รับการถ่ายทอดให้ได้ 100% อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเพิ่มการเพิ่มคุณภาพ ในช่วงจังหวะการฝ่าวงล้อมให้เข้าร่วมประกอบกับช่อง Donchian ก็จะส่งผลให้การ Breakout นั้นมีขึ้นมากขึ้น

นอกจากนี้ การใช้ RSI ควบคู่ไปด้วยกันนั้น ก็สามารถเป็นตัวชี้วัด โมเมนตัมได้อีกด้วย

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่