เว็บบอร์ด

18 มีนาคม 2020

เว็บบอร์ด

การถอนเงินจาก PayPa...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การถอนเงินจาก PayPal เข้าธนาคารกรุงเทพ ผ่านสาขานิวยอร์ค

admin
(@admin)
Noble Member

การถอนเงินจาก PayPal เข้าธนาคารกรุงเทพโดยผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ค
เปิด บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ กับธนาคารกรุงเทพที่สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ
(ชื่อบัญชีที่เปิดและชื่อ ที่ลงทะเบียนใน PayPal ต้องเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้น ธนาคารจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีได้ และต้องส่งเงินคืน PayPal)
1. ลงทะเบียนบัญชีธนาคารใน PayPal โดยเลือกประเทศเป็น United States (สหรัฐอเมริกา) และใส่ข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้
Bank Name: Bangkok Bank (ไม่ต้องระบุสาขา)
Account Type: S/A หรือ F/A (ระบุประเภทบัญชี) *
Routing Number: 026008691
Account Number: xxxxxxxxxx (ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลัก)
Re-enter Account Number: xxxxxxxxxx (ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลัก อีกครั้ง)
* S/A : บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
F/A : บัญชีเงินฝากประจำ
หลัง จากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้รับการตอบรับจาก PayPal ดังนี้ “You have added a bank in United States!”
การลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพกับ PayPal เสร็จสิ้น และสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ตามต้องการ
(หมายเหตุ : หาก PayPal ขอให้ Confirm Your Bank Account โดยการฝากเงิน 2 จำนวนเล็ก ๆ เข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะบัญชีที่ใช้ลงทะเบียนเป็นบัญชีในประเทศไทย ไม่ใช่ในประเทศสหรัฐอเมริกา)

2. ธนาคารกรุงเทพคิดค่าธรรมเนียมดังนี้
- ธ.กรุงเทพ สาขานิวยอร์ก :
น้อย กว่า 50 USD ค่าทำเนียม ฟรี
51 USD – 100 USD ค่าทำเนียม 3 USD
100.01 USD – 2,000 USD ค่าทำเนียม 5 USD
2,000.01 USD – 50,000 USD ค่าทำเนียม 10 USD
ตั้งแต่ 50,000.01 USD ขึ้นไป ค่าทำเนียม 20 USD
- ธ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ : อัตรา 0.25 % ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท

ประโยชน์ของการถอนเงินจาก PayPal เข้าธนาคารกรุงเทพ
1) อัตราแลกเปลี่ยนดีกว่า ทำให้ได้รับเงินบาทมากกว่า
· PayPal จะส่งเงินให้ธนาคารกรุงเทพเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและธนาคารกรุงเทพ สนญ.แปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคาร (ช่องรับซื้อ/โอนเงิน) และนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินต่อไป
· อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของ PayPal มากถึง 2-3 บาทต่อ 1 USD ทำให้ได้รับจำนวนเงินบาทมากขึ้น
2) ได้รับเงินโอนรวดเร็ว ภายใน 3-4 วัน
3) เช็คสอบข้อมูลเงินโอนจากต่างประเทศด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สำหรับบัญชีบุคคล หรือ บิซ ไอแบงก์กิ้ง สำหรับบัญชีนิติบุคคล สอบถามข้อมูลการสมัครใช้บริการได้ที่ www.bangkokbank.com หรือ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 02 645-5555 begin_of_the_skype_highlighting 02 645-5555 end_of_the_skype_highlighting

อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 28/04/2010 6:38 pm