บทที่ 9.Stochastics

2 พฤษภาคม 2022
webmaster

บทที่ 9.Stochastics

บทที่ 9.Stochastics

  • Stochastics เป็นอีกเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราตัดสินใจที่ซึ่งเทรนด์กำลังใกล้จะจบ คำนิยามของ Stochastic คือ Oscillator (เครื่องมือที่บอกการแกว่งตัว) ซึ่งสามารถบอกปริมาณว่า เกิดการ overbought และ oversold (มีการซื้อมากเกินไป และ ขายมากเกินไป) ในภาวะของตลาด เส้นสองเส้น คล้าย ๆ กันกับเส้น MACD ในกรณีกับเดียวกันคือ เส้นหนึ่งเร็วกว่าอีกเส้นหนึ่ง
  • Stochastics จะบอกเราว่าเมื่อไหร่ตลาดจะ Overbought และ Oversold (สัญญาณที่แสดงว่ามีการซื้อเยอะเกินไป และ ขายเยอะเกินไป) Stochastics มีมาตรวัดเป็นค่าตัวเลข จาก 0 ถึง 100 เมื่อเส้น Stochastic อยู่เหนือค่า 80 (เส้นประเส้นตรงที่อยู่ในกราฟข้างบน) นั่นหมายความว่าตลาดมีการซื้อเยอะเกินไป และเมื่อ Stochastic ต่ำกว่าเส้น 20 (เส้นประสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างของเส้น Stochastics) นั่นหมายความว่าตลาดมีการขายเยอะเกินไป จากการที่เราตั้งกฏมาแบบนี้ เราจะซื้อเมื่อตลาดเกิดภาวะ Oversold และเราจะขายเมื่อตลาดเกิดการ overbough

สรุปการใช้ Stochastic

  • ช้ในการบอกสัญญาณเมื่อตลาดมีภาวะ overbought และ oversold
  • เมื่อเส้น moving averageอยู่เหนือ 80 หมายความว่าตลาดนั้นมีมีการซื้อเยอะเกินไปและเราควรหาจังหวะส่งออร์เดอร์ Sell
  • เมื่อเส้น Moving average อยู่ต่ำกว่า 20 หมายความว่าตลาดนั้นมีการขายเยอะเกินไปเราควรจะหาจังหวะส่งออร์เดอร์ Buy
อ่านบทความ Forex Advance ทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)