ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของตลาด Forex

10 พฤศจิกายน 2021

ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของตลาด Forex

ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของตลาด Forex (Correlation Table Forex)

เกณฑ์ความสัมพันธ์เพื่อหาสกุลเงิน forex อย่างน้อยที่สุดและ / หรือมีความสัมพันธ์มากที่สุดในแบบเรียลไทม์ความสัมพันธ์มีตั้งแต่ -100 ไปจนถึง +100%หาก -60% ลงไปจนถึง -100% หมายถึงสกุลเงินที่เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม (ความสัมพันธ์เชิงลบ) หาก +80% ขึ้นไปจนถึง +100% หมายถึงสกุลเงินที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน (ความสัมพันธ์เชิงบวก)

1 Hour

Daily