หลักสูตร 32. Equity คืออะไร

31 กรกฎาคม 2022
webmaster

หลักสูตร 32. Equity คืออะไร

“ Equity ” หมายถึงอะไร?

Equity” ใน บัญชีหรือเพียงแค่ “Equity” แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของบัญชีซื้อขายของคุณ

Equity” คือ มูลค่าสุทธิของบัญชีคือมูลค่าปัจจุบันของบัญชีและรวมไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบทั้งที่กำลังขยับไปมาอยู่ทุกๆการขยับของกราฟ

เป็นผลรวมของยอดเงินในบัญชีของคุณและกำไรหรือ Floating Loss (การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่เปิดอยู่ของคุณ

เมื่อมูลค่าการซื้อขายปัจจุบันของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง มูลค่าสุทธิของคุณก็เช่นกัน

วิธีการคำนวณ Equity หากคุณไม่มีการซื้อขายที่เปิดอยู่

หากคุณไม่มีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ แสดงว่าอิควิตี้ของคุณเหมือนกับยอดคงเหลือของคุณ

Equity = Account Balance

ตัวอย่าง: ส่วนของบัญชีเมื่อคุณไม่มีการซื้อขายที่เปิดอยู่

คุณฝากเงิน $1,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ

เนื่องจากคุณยังไม่ได้เปิดการซื้อขายใดๆ ยอดคงเหลือและอิควิตี้ของคุณจึงเท่าเดิม

วิธีการคำนวณอิควิตี้ถ้าคุณมีการเทรดที่เปิดอยู่

หากคุณมีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ อิควิตี้ของคุณคือผลรวมของยอดคงเหลือในบัญชีของคุณและ P/L ลอยตัวของบัญชีของคุณ

Equity = ยอดคงเหลือในบัญชี + กำไรลอยตัว (หรือขาดทุน)

ตัวอย่าง: ส่วนของบัญชีเมื่อการค้าที่มีอยู่กำลังสูญเสีย

คุณฝากเงิน$1,000ในบัญชีซื้อขายของคุณ

สมมุตว่าการเทรด 1 lot กราฟขยับไป 50 จุด ผิดทาง (แต่ยังไม่ปิดออเดอร์)

Equity = Account Balance + กำไรลอยตัว (หรือขาดทุน)

$950 = $1,000 + (-$50)

อิควิตี้ในบัญชีของคุณตอนนี้อยู่ที่$ 950

ตัวอย่าง: ส่วนของบัญชีเมื่อการค้าที่มีอยู่ชนะ

สมมุตว่ามีการเทรด 1 lot กราฟขยับไป 100 จุด ถูกทาง( แต่ยังไม่ปิดออเดอร์)

Equity = Account Balance + กำไรลอยตัว (หรือขาดทุน)

$1,100 = $1,000 + $100

อิควิตี้ในบัญชีของคุณตอนนี้คือ$ 1,100

มูลค่าบัญชีของคุณผันผวน อย่างต่อเนื่อง กับราคาตลาดปัจจุบัน ตราบใดที่คุณมีสถานะที่เปิดอยู่

Equity” แสดงมูลค่า “ชั่วคราว” ของบัญชีของคุณ ณเวลาปัจจุบัน นั่นเป็นสาเหตุที่ Equity ถูกมองว่าเป็น “ ยอดเงินในบัญชีลอยตัว “ 

โดยมันจะกลายเป็น “ยอดเงินในบัญชีจริง” ของคุณก็ต่อเมื่อคุณปิดการซื้อขายทั้งหมดของคุณทันที

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Balance และ Equity ?

เริ่มต้นด้วยคำตอบง่ายๆ

หากบัญชีของคุณ “คงที่” หรือ ไม่มีการเทรดอยู่ แสดงว่ายอดคงเหลือและส่วนของผู้ถือหุ้นของคุณเท่ากัน

แต่ถ้าคุณมี Position เปิดอยู่ นี่จะทำให้ Equity และ Balance ไม่เท่ากัน

  • ยอดคงเหลือสะท้อนถึงกำไร/ขาดทุนของคุณจากสถานะที่ปิด
  • Equityสะท้อนถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุนแบบเรียลไทม์ของคุณ Equity พิจารณาทั้งสถานะเปิดและปิด

ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณดูยอดเงินคงเหลือ ไม่ใช่จำนวนเงินตามเวลาจริงของเงินของคุณเนื่องจาก Equity รวมกำไรหรือขาดทุนในปัจจุบันจากการซื้อขายที่เปิดอยู่ จึงเป็น Equity ที่แสดงจำนวนเงินตามเวลาจริงของเงินทุนของคุณ

เป็นไปได้ที่จะมียอดคงเหลือจำนวนมาก แต่มีอิควิตี้ที่น้อยมาก

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งที่เปิดของคุณมีการ  ขาดทุน (ลอยตัว) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน มาก

ตัวอย่างเช่น หากยอดคงเหลือของคุณคือ$1,000และคุณมีการซื้อขายที่เปิดอยู่ซึ่งขาดทุนแบบลอยตัว$ 900

ทุนของคุณเพียง$100

สรุป

ในบทเรียนนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

  • Equityคือยอดเงินในบัญชีของคุณบวกกับกำไรลอยตัว (หรือขาดทุน) ของตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณ
  • อิควิตี้แสดงถึงมูลค่า “เรียลไทม์” ของบัญชีของคุณ

อ่านบทความ Forex Expert ทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)