หลักสูตร 33. Free Margin คืออะไร

31 กรกฎาคม 2022
webmaster

หลักสูตร 33. Free Margin คืออะไร

“Free Margin” หมายถึงอะไร?

Marginสามารถจำแนกเป็น “Used” หรือ “Free”

Used Margin ซึ่งเป็นผลรวมของMargin ที่ต้องใช้ทั้งหมดจากตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด ถูกกล่าวถึงในบทเรียนที่แล้ว

Free Margin คือความแตกต่างระหว่าง Equity และ Used Margin

Free Margin หมายถึง Equity ในบัญชีของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ผูกกับ Margin สำหรับสถานะที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

Free Margin เรียกอีกอย่างว่า “ Usable Margin ” เพราะเป็น Margin ที่คุณสามารถใช้ ได้ “usable”

Free Margin สามารถคิดได้เป็นสองสิ่ง:

  1. จำนวนเงินที่สามารถเปิดตำแหน่งใหม่
  2. จำนวนเงินที่ Position ที่มีอยู่สามารถเคลื่อนไปเทียบกับคุณได้ ก่อนที่คุณจะได้รับการเรียกหลักประกันหรือ Stop Out

วิธีการคำนวณ Free Margin

นี่คือวิธีการคำนวณ Free Margin

Free Margin = Equity - ใช้ Margin

หากคุณมีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ และออเดอร์นี้กำลังทำกำไรอยู่ อิควิตี้ของคุณจะเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะมี Free Margin มากขึ้นเช่นกัน

Floating Profit เพิ่ม Equity ซึ่งเพิ่ม Free Margin 

หาก Position ที่เปิดอยู่ของคุณกำลังสูญเสียเงิน อิควิตี้ของคุณจะลดลง ซึ่งหมายความว่าคุณจะมี Free Margin น้อยลงเช่นกัน

ดังนั้น Floating losses ก็จะลด Free Margin เช่นกัน

ตัวอย่าง: ไม่มีการเข้าเทรดหรือถือออเดอร์อยู่

มาเริ่มกันด้วยตัวอย่างง่ายๆ

คุณฝากเงิน $1,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ

คุณไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ Free Margin ของคุณจะเป็นอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณส่วนของผู้ถือหุ้น

หากคุณไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ การคำนวณส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเรื่องง่าย

Equity = Account Balance + กำไรลอยตัว (หรือขาดทุน)

$1,000 = $1,000 + $0

ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับยอดคงเหลือของคุณ

เนื่องจากคุณไม่มีสถานะที่เปิดอยู่คุณจึงไม่มีกำไรหรือขาดทุนลอยตัว

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณมาร์จิ้นฟรี

หากคุณไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ Free Margin จะเท่ากับ Equity

Free Margin = Equity - ใช้ Margin

$1,000 = $1,000 - $0

เนื่องจากคุณไม่มีโพซิชั่นที่เปิดอยู่จึงไม่มีมาร์จิ้นใดถูก ใช้ 

ซึ่งหมายความว่า Free Margin ของคุณจะเหมือนกับ Balance และ Equity ของคุณ

ตัวอย่าง: เปิดสถานะ Long USD/JPY

มาทำให้ซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยด้วยการเข้าสู่การค้าขาย!

สมมติว่าคุณมียอดคงเหลือในบัญชี 1,000 ดอลลาร์

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการ

คุณต้องการซื้อ USD/JPY และต้องการเปิด 1 มินิล็อต (10,000 หน่วย) ความต้องการหลักประกันคือ4 %

คุณต้องใช้มาร์จิ้นเท่าใด (Required Margin) เพื่อเปิดสถานะ

เนื่องจาก USD เป็นสกุลเงินหลัก มินิล็อตนี้คือ 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าสัญญาของตำแหน่งคือ 10,000 ดอลลาร์

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

400 ดอลลาร์ = 10,000 ดอลลาร์ x .04

สมมติว่าบัญชีซื้อขายของคุณมีหน่วยเป็น USD เนื่องจากข้อกำหนดหลักประกันคือ 4% หลักประกันที่ ต้องการจะเท่ากับ $400

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณมาร์จิ้นที่ใช้แล้ว

นอกจากการซื้อขายที่เราเพิ่งเข้ามา ไม่มีการซื้อขายอื่นที่เปิดอยู่

เนื่องจากเราเพิ่งเปิดการเทรด ออเดอร์เดียว มาร์จิ้นที่ใช้แล้วจะเหมือนกับมาร์จิ้นที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: คำนวน Equity

สมมติว่าราคาขยับเล็กน้อยในคู่ที่คุณเข้าเทรดและสถานะของคุณตอนนี้ซื้อขายที่จุดคุ้มทุน (Break Event)

ซึ่งหมายความว่า P/L ลอยตัวของ คุณคือ$0

มาคำนวณอิควิตี้ของคุณกัน:

อิควิตี้ = ยอดคงเหลือในบัญชี + กำไรลอยตัว (หรือขาดทุน)

$1,000 = $1,000 + $0

อิควิตี้ในบัญชีของคุณตอนนี้คือ$ 1,000

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณ Free Margin

ตอนนี้เรารู้ Equity แล้ว เราสามารถคำนวณ Free Margin ได้:

Free Margin = Equity - ใช้ Margin

$600 = $1,000 - $400

หลักประกันฟรีคือ$ 600

อย่างที่คุณเห็น อีกวิธีหนึ่งในการดู Equity คือผลรวมของ Margin ที่ใช้แล้วและ Free Margin ของคุณ

อิควิตี้ = มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว + มาร์จิ้นฟรี

สรุป

ในบทเรียนนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

  • Free Marginคือเงินที่ไม่ได้ “ถูกล็อคไว้” สำหรับออเดอร์ที่เปิดอยู่ และสามารถใช้เพื่อเปิดสถานะใหม่ได้
  • เมื่อ Free Margin อยู่ที่ศูนย์หรือน้อยกว่า จะไม่สามารถเปิดออเดอร์ได้
อ่านบทความ Forex Expert ทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)