Chaikin Money Flow คืออะไร??

18 ตุลาคม 2022
jericho

Chaikin Money Flow คืออะไร??

Chaikin Money Flow คืออะไร??

Cumulative Volume Index คืออะไร??

Chaikin Money Flow เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกพัฒนาโดย Marc Chaikin ซึ่ง Chaikin Money Flow คือเครื่องมือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในการเทรดในช่วง 20 วันย้อนหลัง ที่นำมาสร้างเป็น Oscillator แกว่งตัวระหว่างเส้น 0 เพื่อเทียบแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้น

โดยที่ CMF จะเคลื่อนไหวระหว่าง -1 ถึง +1 ซึ่งในความเป็นจริงจะเห็นว่าเครื่องมือนี้นั้นแกว่งตัวในช่วงราว -0.50 ถึง +0.50 เพราะการขึ้นไประดับ Extreme ที่ -1 และ +1 นั้นเกิดขึ้นยากมาก (คือราคาต้องปิด High (หรือ Low) จำนวน 20 วันติดต่อกัน

CMF นั้นถูกออกแบบมาเพื่อกรอง Whipsaw โดยเราสามารถกรอง Whipsaws ออกด้วยการเพิ่มช่วงบริเวณเข้าไป เช่น ปกติใช้การตัด 0 ในการกำหนดแนวโน้ม ก็ให้ใช้เป็นช่วง -0.05 ถึง +0.05 แทน เป็นต้น จะสามารถกรอง Whipsaws ออกได้พอสมควรเลยทีเดียว

นอกจากนั้น CMF ยังสามารถใช้เพื่อดูการเกิด Divergence ได้เช่นเดียวกัน เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในอนาคต

ซึ่ง Chaikin Money Flow จะช่วยพิจารณาแรงซื้อแรงขายตามทิศทางและปริมาณ Volume ในช่วง Period นึง โดยแนะนำว่าเครื่องมือนี้ไม่ควรใช้เพียงเเค่ตัวเดียว ควรใช้ร่วมกับตัวอื่นเพื่อมายืนยันสัญญาณต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น