Commodity Channel Index ( CCI Indicator ) คือ อะไร และวิธีใช้ ?

6 มิถุนายน 2022
gokinzar

Commodity Channel Index ( CCI Indicator ) คือ อะไร และวิธีใช้ ?

Commodity Channel Index ( CCI Indicator ) คือ อะไร และวิธีใช้ ?

Commodity Channel Index ( CCI Indicator ) คือ อะไร และวิธีใช้

Commodity Channel Index ( CCI Indicator ) คือ อะไร และวิธีใช้ ?

ภาพ แสดงลักษณะของ Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI) เป็น Indicator ที่นักเทรดทั่วโลกนิยมใช้ เพื่อช่วยในการค้นหาแนวโน้ม หรือ ทิศทางของราคา ใช้วิเคราะห์ความแข็งแกร่งของตลาด (Market) และยังสามารถช่วยเราค้นหาช่วงของราคา ที่จะเกิด Overbought และ Oversold  ได้อีกด้วย Commodity Channel Index (CCI) Indicator  ถูกพัฒนาโดย Donald Lambet ในปี 1980

วิธีการใช้ Commodity Channel Index Indicator ( CCI )

CCI เป็นตัววัดค่าความแตกต่างของราคาปัจจุบัน เทียบกับ ราคาเฉลี่ยในอดีต ซึ่ง ลักษณะของ CCI จะเป็นการแกว่งไปมา ข้ามเส้นกึ่งกลาง หรือ เส้นศูนย์ ในตอนที่มันอยู่เหนือเส้นศูนย์นั้น หมายความว่า ราคาสูงกว่า ค่าเฉลี่ยในอดีต ดังนั้นเมื่อมันอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ราคาก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเช่นกัน

การใช้ CCI เพื่อกำหนดพื้นที่ Overbought และ Oversold เหมาะสำหรับ ตลาด ที่อยู่ในช่วงของราคากำลังแกว่งตัวแบบ Sideway 

ภาพแสดง กำหนดพื้นที่ Overbought และ Oversold

หากตัวบ่งชี้อยู่สูงกว่า +100 แสดงว่า ราคามีการซื้อมากเกินไป จะเข้าสู่พื้นที่ Overbought ราคาอาจมีการพักตัว หรือ กลับตัวก็เป็นไปได้  หากตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่า -100 แสดงว่า ราคามีการขายมากเกินไป จะเข้าสู่พื้นที่ Oversold  ราคาอาจมีการพักตัว หรือ กลับตัวก็เป็นไปได้

การค้นหาแนวโน้มใหม่ หรือ ทิศทางของราคาโดยใช้ Commodity Channel Index Indicator (CCI)

ภาพแสดง การใช้ CCI ควบคู่กับ EMA 20 + แนวรับแนวต้าน

โดยเมื่อ CCI กระชากขึ้นเหนือระดับ +100 แสดงให้เห็นถึง ความแข็งแกร่ง ในการขึ้นของราคา เป็นสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม กรณี CCI ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ -100 เป็นสัญญาณการเริ่มต้นขาลง

ทั้งนี้ ควรใช้ CCI ควบคู่กับ อินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ เช่น EMA 20 และ ตรวจสอบระดับของแนวรับแนวต้าน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์แนวโน้ม