Coppock Curve Indicator คืออะไร??

22 กันยายน 2022
jericho

Coppock Curve Indicator คืออะไร??

Coppock Curve Indicator คืออะไร??

Coppock Curve Indicator คืออะไร??

Coppock Curve เป็น Momentum Indicator ชนิดหนึ่งที่ใช้ในระยะยาว เเละมักใช้กับหุ้นต่างๆมากกว่า

โดยการใช้งาน Coppock curve นี้จะใช้กับกราฟราคารายเดือนของดัชนีหุ้นหรือกองทุนซื้อขายดัชนีหุ้น

ซึ่งวิธีการง่ายๆก็คือ ซื้อเมื่อ Curve พุ่งขึ้นเหนือเส้นศูนย์ และ ขายเมื่อ Curve ต่ำกว่าศูนย์

หากมองเผินๆนั้ Coppock Curve จะดูเหมือน กับ RSI เเต่จะมีความเเตกต่างกันตรงที่ RSI นั้นจะพิจารณาว่าราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้าอย่างไร

เเละแม้ว่าจะมีการคำนวณแตกต่างจาก Rate of Change  (ROC) ที่ใช้ในการคำนวณ Coppock Curve ดังนั้นตัวบ่งชี้เหล่านี้จะให้สัญญาณและข้อมูลการค้าที่แตกต่างกัน

การใช้ Coppock นั้นควรระวังเรื่องของ False Signal ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเส้นโค้งเคลื่อนที่เหนือและใต้เส้นศูนย์อย่างรวดเร็ว เเละหลอกให้เราทำการซื้อ แต่จากนั้นตัวบ่งชี้บอกว่าจะขายอีกครั้งหรือในทางกลับกัน

เเละอีกอย่างคือการปรับการตั้งค่า ที่อาจทำให้เกิด Drawback ได้ ซึ่งมักจะเกิดจากการตั้งค่าเพื่อให้เส้นในอดีตตรงกับอินดิเคเตอร์ เเต่การกระทำแบบนี้อาจส่งผลให้เส้นในอนาคตมีความคลาดเคลื่อนได้