Cumulative Volume Index คืออะไร??

18 ตุลาคม 2022
jericho

Cumulative Volume Index คืออะไร??

Cumulative Volume Index คืออะไร??

Cumulative Volume Index คืออะไร??

Cumulative Volume Index เป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกความกว้างของตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เรากำหนดทิศทางของปริมาณในตลาดเพื่อใช้ระบุแนวโน้ม

โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะคล้ายกับ On Balance Volume (OBV) เพียงเเต่ CVI นั้นจะใช้ปริมาณการขึ้นและลงที่เกิดขึ้นจริง แทนการสมมติว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นหรือลงเมื่อราคาปิดสูงหรือต่ำลง

ซึ่งเราสามารถระบุความแตกต่างที่อาจชี้ไปที่การพลิกกลับ

เมื่อ OBV นั้นไม่สามารถอธิบายแนวโน้มตลาดได้ละเอียดเพียงพอ และอาจจะไม่ตรงกับสภาพตลาดจริง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น CUMULATIVE VOLUME (CV) จึงถูกพัฒนาขึ้นมา

โดยการให้น้ำหนัก (WEIGHT) ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาจากวันก่อน และปริมาณซื้อขายในวันนั้น ๆ โดยให้ราคาปิดของวันนั้น เป็นเกณฑ์วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา

ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาปิดวันก่อน ค่า CV ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นมากน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของราคา คูณด้วย VOLUME ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดวันก่อน ค่า CV ก็จะมีค่าลดลงมากน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของราคาคูณด้วย VOLUME

ซึ่งถ้าค่า CV เพิ่มขึ้นแปลว่ามีเเรงการ Buy มากกว่า เเละถ้าค่า CV ลดลงเเสดงว่า ในตลาดตอนนี้เป็นเทรนด์ในการ Sell

เเละ เมื่อนำค่า CV ที่ได้ในแต่ละวันมาแสดงเป็นกราฟเส้นในแผนภูมิ จะได้เส้นแนวโน้มหรือทิศทางของราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ OBV

เมือ่เรารู้เเล้วว่าเเรงในตลาดจะเป็นยังไง การใช้เครื่องมืออื่นๆเพื่อเข้าจุดเเละยืนยันเทรนด์ไปด้วย ก็จะทำให้การเทรดของเรานั้นมีความเเม่นยำเเละทำกำไรได้มากขึ้น