Demarker Indicator คืออะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร

7 มิถุนายน 2022
gokinzar

Demarker Indicator คืออะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร

Demarker Indicator คืออะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร?

Demarker Indicator คืออะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร

Demarker Indicator คืออะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร?

Demarker Indicator หรือ เรียกแบบชื่อย่อว่า DM Indicator ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดค่าการแกว่งตัว หรือ ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ถูกพัฒนาขึ้นโดย Tom Demarker ซึ่ง จะวัดความต้องการคู่สกุลเงินที่อ้างอิง โดยทำการ เปรียบเทียบราคาสูงสุด และต่ำสุด ของช่วงเวลาปัจจุบัน กับ ช่วงเวลาก่อนหน้า

ลักกษณะของ Demarker Indicator

ภาพ แสดงลักษณะของ Demarker Indicator

เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยเส้นที่มีช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 และมีค่าพื้นฐานคือ 0.5 ตาม มีหลักการโดยทั่วไป ดังนี้

ถ้าค่า DM มากกว่า 0.7 บ่งบอกถึง มีแรงซื้อมากเกินไป ราคาอาจชะลอตัว หรือ กลับตัวก็ได้

ถ้าค่า DM น้อยกว่า 0.3 บ่งบอกถึง มีแรงขายมากเกินไป ราคาอาจชะลอตัว หรือ กลับตัวก็ได้

ทำให้อินดิเคเตอร์นี้เป็นอินดิเคเตอร์แบบชี้นำ ส่วนใหญ่มักใช้ร่วม กับ อินดิเคเตอร์ ที่ให้สัญญาณอื่น ๆ

วิธีใช้งาน Demarker Indicator

DM Indicator อยู่ในกลุ่ม Oscillator สามารถใช้งานได้คล้ายคลึงกับ Indicator ที่สามารถบอกการแกว่งตัวของราคา อย่างเช่น CCI หรือ Stochastic และ RSI เป็นต้น  แต่ที่แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ คือ มันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องเข้าเทรดในตลาดตอนไหน หรือว่าจะต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือค่าเงินนั้น ๆ ตอนไหน ซึ่งจะสามารถระบุได้จากเทรนด์ของราคา ซึ่งถือได้ว่า DeMarker Indicator นั้น เป็นเครื่องมือประเภท Leading Indicator เพราะว่า มันจะให้สัญญาณในการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ล่วงหน้า

ภาพ แสดงการใช้งาน Demarker Indicator ร่วมกับ EMA 20+5

อย่างไรก็ตาม DM Indicator มักจะถูกใช้งานร่วมกันกับอินดิเคเตอร์ ตัวอื่นๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์จุดสูงสุด หรือ จุดต่ำสุดของตลาด และวิเคราะห์ความแรงของแนวโน้ม รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของตลาดที่เกิดขึ้น