Disparity Index คืออะไร??

11 ตุลาคม 2022
jericho

Disparity Index คืออะไร??

Disparity Index คืออะไร??

Disparity Index คืออะไร??

Disparity Index เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ใช้เพื่อวัดตำแหน่งสัมพันธ์ของราคาปิดล่าสุดของกราฟนั้นๆ กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉพาะ และรายงานมูลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

โดย Steve Nison กล่าวว่าดัชนีความเหลื่อมล้ำนั้น “คล้ายกับ Moving Average แต่เทคนิคนี้ช่วยให้กำหนดเวลาในตลาดได้ดีขึ้น”

ซึ่งค่าที่มากกว่าศูนย์ ที่เป็นเปอร์เซ็นต์บวก แสดงว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น โดยบ่งชี้ว่าสินทรัพย์กำลังได้รับโมเมนตัมเพิ่มขึ้น 

ในทางกลับกัน ค่าที่น้อยกว่าศูนย์ หรือตัวเลขติดลบสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณว่าแรงขายเพิ่มขึ้น บังคับให้ราคาลดลง 

ซึ่งค่าศูนย์หมายความว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นั้นสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกประการ

ด้วยเเนวคิดการทำงานแบบนี้ อาจจะดูคล้ายกับ ROC ซึ่ง Disparity Index นั้นจะสร้างสัญญาณเมื่อข้ามเส้นศูนย์เนื่องจากเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแนวโน้มที่ใกล้เข้ามาและดังนั้นราคา ค่าสูงสุดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจบ่งชี้ว่าการปรับฐานราคากำลังจะเกิดขึ้น

โดยหลักการง่ายๆ ก็คือ เมื่ออินดิเคเตอร์อยู่เหนือเส้นศูนย์ – อุปสงค์เยอะ สามารถ Buy ตาม Trend ได้ เเละเมื่ออินดิเคเตอร์กลับตัวลงมาอยู่ใต้เส้นศูนย์ หมายความว่า อุปทานเยอะ สามารถ Sell ตามเทรนด์ได้

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์นั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยเหลือเท่านั้น หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังนั้นก็อาจเปลื่ยนจากเครื่องมือเป็นที่ถ่วงน้ำหนักก็ได้

ดังนั้นการใช้เครื่องมืออื่นๆเเละความรู้เพิ่มเติมเพื่อยืนยันจุดเข้าเเละออกให้เเม่นยำมากขึ้น ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าอุ่นใจกว่า