Envelopes Indicator คือ อะไร

30 พฤษภาคม 2022
miso435

Envelopes Indicator คือ อะไร

Envelopes Indicator  เป็นตัวบ่งชี้ ที่นำเอาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ( Moving Average ) 2 เส้น มาพัฒนาเป็นการซื้อขายทางเทคนิค ที่ใช้ในการระบุช่วงการซื้อขาย เพื่อยืนยันแนวโน้ม หรือ เพื่อดูแนวรับแนวต้าน ซึ่งแนวคิดอย่างหลังนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อ ราคามีแนวโน้ม ที่จะอยู่ภายในช่วงที่แน่นอนระหว่างสภาวะตลาดปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เปลี่ยนแปลง ราคาก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นหรือลงจาก Envelopes ซึ่งส่งสัญญาณถึงสถานะการซื้อขายที่เป็นไปได้

ส่วนประกอบของ Envelopes Indicator

เมื่อคุณใช้ตัวบ่งชี้ Envelopes Indicator   คุณจะสังเกตเห็นเส้นหรือแถบสองเส้นที่ปรากฏอยู่ด้านบน เรียกว่า Upper Envelopes และเส้นด้านล่างเรียกว่า Lower Envelopes   นอกจากนี้ พื้นที่ระหว่างแถบจะใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดังนี้

ถ้าราคา อยู่เหนือพื้นที่เส้นสีฟ้า แสดงว่า มีโอกาสเป็น แนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าหากว่า ถ้าราคา อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เส้นสีแดง แสดงว่า มีโอกาสเป็น แนวโน้มขาลง แต่ถ้าราคา อยู่ในช่องระหว่าง เส้นสีฟ้า กับ สีแดง และไม่สามารถทะลุ แนวรับ หรือ แนวต้าน เดิมได้ แสดงว่า มีโอกาสเป็นตลาด Sideway หรือ ไม่มีทิศทางที่แน่นอน

การตั้งค่า Envelopes Indicator   ขึ้นอยู่กับว่า คุณกำลังต้องการซื้อขายระยะสั้น หรือ ต้องการลงทุนในระยะยาวถ้าหาก ต้องการซื้อขายระยะสั้น ควรเทรดใน Timeframes ที่เล็ก เช่น m1-30 และตั้งค่า ตัวเลข Parameters ของ Envelopes ควรสูงกว่าค่าปกติ    ถ้าหาก ต้องการซื้อขายระยะยาว ควรเทรดใน Timeframes ตั้งแต่ H4 ขึ้นไป และสามารถใช้ ตัวเลข Parameters ของ Envelopes  ค่าปกติได้เลย หรือ ตั้งค่าสูงกว่านั้นก็ได้ ตามความเหมาะสมกับ สภาวะของตลาดนั้นๆ

หน้าหลัก
บทความ
ฟรีซิกแนล
เฟสบุ๊ค
แอดไลน์