Gator Oscillator คือ อะไร ?

16 กรกฎาคม 2022
miso435

Gator Oscillator คือ อะไร ?

ภาพประกอบ หัวข้อ Gator Oscillator คือ อะไร

Gator Oscillator  คือ หนึ่งในตัวชี้วัด ที่พัฒนาโดย Bill Williams โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวโน้มของตลาดว่าอยู่ในช่วงแนวโน้มแบบไหน และยังสามารถใช้บอกได้ว่า จะเปิด หรือ จะปิด Order ได้เมื่อไร

ลักษณะของ Gator Oscillator

Gator Oscillator ถูกสร้างขึ้นบนหลักการของ Alligator ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ Bill Williams เช่นกัน โดย Gator Oscillator นั้นจะมีลักษณะเป็นแท่ง Histogram คู่ ที่มีแถบด้านบน และ ด้านล่างของเส้นศูนย์(Zero Line) ในเวลาเดียวกัน

ค่าบวกมาจากความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างกรามและฟันของ Alligator (SMA-13 และ SMA-8) ในขณะที่ค่าลบ แสดงถึง ความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างฟันและริมฝีปาก (SMA-8 และ SMA-5) จากนั้นให้ค่าลบ แถบในฮิสโตแกรมจะถูกแต้มสีเขียวถ้ามันใหญ่กว่าแท่งที่แล้ว แต่ถ้ามันเล็กกว่าจะถูกแต้มสีแดง

Bill Williams เขาได้ตั้งชื่อไว้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับ อินดิเคเตอร์ และ ส่วนประกอบของมัน จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตลาด ดังนี้

เหมือน จระเข้ ที่กำลังอ้าปาก และ พยายามที่จะกินเหยื่อ(ราคา) Gator มีพฤติกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิต มันมี 4 สถานะ: คือ

1. สถานะหลับ – แถบ Histogram ทั้งด้านบนและล่าง เป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีแนวโน้มในตลาด สิ่งนี้สอดคล้องกับเวลาที่เส้นของตัวบ่งชี้ Alligator มีการพันกัน Bill Williams แนะนำให้อยู่นอกตลาดในช่วงเวลานี้

2. สถานะตื่น(เริ่มหิว) – หลังจากนอนหลับไป พอตื่นขึ้นมาจระเข้ จะรู้สึกหิว จะทำให้ หนึ่งแถบ Histogram ด้านใดด้านหนึ่งเป็นสีเขียว และ อีกด้านหนึ่งเป็นสีแดง สถานะนี้จะเริ่มเป็นรูปแบบแนวโน้มแล้ว ถึงเวลาที่จะมองหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาด

3. สถานะกิน – แท่ง Histogram ทั้งด้านบนและล่าง เป็นสีเขียว บ่งบอกถึง แนวโน้มยังคงอยู่ ให้คงออเดอร์ที่คุณเปิดแล้วปล่อยให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4. มันอิ่มและแน่นท้อง – หลังจากกินจนอิ่มแล้ว หนึ่งในแถบ Histogram นั้น จะเป็นสีแดง มันเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ดังนั้นให้พิจารณาการเก็บกำไร

*** Gator Oscillator แสดงเฉพาะแนวโน้มเท่านั้น ไม่ใช่ทิศทางของราคา ดังนั้นควรใช้ร่วมกับ Indicator หรือ เครื่องมืออื่นๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค  

ตัวอย่าง การใช้ Gator Oscillator แสดงพฤติกรรมของตลาด