Harmonic Pattern Finder Indicator คืออะไร??

28 ตุลาคม 2022
jericho

Harmonic Pattern Finder Indicator คืออะไร??

Harmonic Pattern Finder Indicator คืออะไร??

Harmonic Pattern Finder Indicator คืออะไร??

Harmonic Pattern Finder เป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเรื่องความเเม่นยำก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้มีความโดดเด่น

โดยพื้นฐานแล้ว รูปแบบ Harmonic ใช้สัดส่วน Fibonacci ของรูปแบบทางเรขาคณิตเพื่อระบุพื้นที่ที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม การระบุรูปแบบนี้ด้วยตาเปล่าเป็นงานที่ยาก นอกจากนี้รูปแบบการวาดยังเป็นงานหนัก เราอาจใช้ความต้องแม่นยำเมื่อวาดระดับ Fibonacci รูปแบบอาจดูเหมือนคล้ายกัน แต่เกิดขึ้นจากระดับ Fibonacci ที่แตกต่างกัน เเละนี่คือที่มาของตัวบ่งชี้ Harmonic Pattern Finder โดยจะสแกนแผนภูมิและระบุรูปแบบ จากนั้นก็จะพล็อตราคาออกมา

ภาพจาก : Indicatorspot

นอกจาก Fibonacci เเล้ว Harmonic นั้นยังใช้

ในวาดพล็อตแผนภูมิออกมาอีกด้วย

ซึ่ง Harmonic Pattern เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการซื้อขาย Forex อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบต่างๆเพื่อประกอบการคำนวณของ Harmonic ทำให้อินดิเคเตอร์มีความเเม่นยำมาก ซึ่งหมายความว่า Fibonacci ต้องวาดรูปแบบอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราส่วน Fibonacci นั้นถูกต้อง ขอบคุณ ตัวบ่งชี้ระบุรูปแบบ คุณต้องรอให้รูปแบบสมบูรณ์และเข้าสู่ทิศทางของการกลับตัวของแนวโน้ม