Heiken Ashi Indicator คือ อะไร

21 กรกฎาคม 2022
miso435

Heiken Ashi Indicator คือ อะไร

Heiken Ashi Indicator คือ อะไร

ภาพประกอบ ในหัวข้อ Heiken Ashi

Heiken Ashi Indicator คือ เครื่องมือที่ช่วยในการกรองสัญญาณของตลาด ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ง่ายขึ้น อินดิเคเตอร์ Heiken Ashi  ถูกสร้างขึ้นโดย Munehisa Homma  ยุค 1700 

ลักษณะของ Heiken Ashi Indicator

Heiken Ashi  เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “การเคลื่อนไหวค่าเฉลี่ยของราคา” เป็นรูปแบบของแท่งเทียนประเภทหนึ่ง ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก แท่งเทียนญี่ปุ่น (Candlesticks)  ซึ่งปกติ เราจะเห็นภาพการเปิดปิดระดับสูงสุด และ ต่ำสุดของราคา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วน Heiken Ashi จะมีสูตรเฉพาะเข้ามาแทน ดังนี้

ราคาเปิดของ Heikin-Ashi = [ราคาเปิด (แท่งก่อนหน้า) + ราคาปิด (แท่งก่อนหน้า)] / 2

ราคาปิดของ Heikin-Ashi = (ราคาเปิด + ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 4

ราคาสูงสุดของ Heikin-Ashi = สูงสุดเลือกจาก (ราคาสูงสุด, ราคาเปิด หรือราคาปิด)

ราคาต่ำสุดของ Heikin-Ashi = ต่ำสุดเลือกจาก (ราคาต่ำสุด, ราคาเปิด หรือราคาปิด)

ภาพแสดง ลักษณะของ Heiken Ashi Indicator

วิธีอ่านค่าของ Heiken Ashi Indicator

 โดยทั่วไปแล้ว Heiken Ashi ก็จะมีราคาเปิด ราคาปิด และ ใส้เทียน เช่นเดียวกับ แท่งเทียนแบบปกติ เพียงแต่ ใช้การคำนวณที่ต่างกันเท่านั้น  และวิธีการอ่านค่าของมันก็จะคล้ายกัน คือ ถ้าเป็นแท่งเทียนขาขึ้น ราคาปิดจะอยู่สูงกว่า ราคาเปิด ในทางกลับกัน ถ้าเป็นแท่งเทียนขาลง ราคาปิดจะอยู่ต่ำกว่า ราคาเปิด

  • สี ของHeikin-Ashi จะบ่งบอกถึงแนวโน้มในขณะนั้น กล่าวคือ แท่งเทียนสีแดง หมายถึง แนวโน้มอาจจะเป็นขาลง  แท่งเทียนสีขาว หมายถึง แนวโน้มอาจจะเป็นขาขึ้น
  • ถ้ามีใส้เทียนยาว ทั้งด้านบนและด้านล่าง และมีเนื้อเทียนน้อย อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
  • การยก Low ที่สูงขึ้นเรื่อยๆของแท่งเทียน Heikin-Ashi ก็แสดงถึง ความแข็งแกร่งของแรงซื้อเช่นเดียวกัน การทำ High ที่ต่ำลงเรื่อยๆ ก็แสดงถึง ความแข็งแกร่งของแรงขาย
ภาพตัวอย่าง วิธีอ่านค่าของ Heiken Ashi Indicator