Volumes Indicator คืออะไร

5 กรกฎาคม 2022
miso435

Volumes Indicator คืออะไร

Volumes Indicator คือ เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณการซื้อขายในสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เก่าแก่และทันสมัยที่สุด ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ หรือเดาทิศทางของราคาค่าเงิน และคู่เงินต่าง ๆ ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด

ลักษณะของ Volumes Indicator

Volumes Indicator จัดอยู่ในหมวด Volumes จะถูกพล็อตเป็นแท่งสี ดังนี้

ภาพแสดง ความหมายของสี ใน Volumes

สีเขียว หมายถึง ความแข็งแกร่ง หรือ ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

สีแดง หมายถึง ความอ่อนแอ หรือ ปริมาณซื้อขายที่ลดลง

มันเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวของตัวชี้วัดซึ่งไม่ได้อ้างอิงกับราคา ปริมาณซื้อขายโดยรวมเป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งราคาของมันคือราคาปัจจุบัน

การใช้งาน Volumes เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม หรือ ทิศทางของราคา
การเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในค่าของ Volumes ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงในการเปลี่ยนแปลงของราคา ในช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญ เช่น ข่าว นอนฟาร์ม (Non Farm) หรือ ข่าวอื่นๆที่มีผลกระทบ จะเป็นเวลาที่มีปริมาณซื้อขายสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากทางหนึ่งไปสู่อีกทางหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณซื้อขาย เพระฉะนั้นมันอาจจะเป็นตัววัดความแข็งแรงของแนวโน้ม บางท่านอาจคาดหวังว่าปริมาณการซื้อจำนวนมากที่แนวรับและปริมาณการขายจำนวนมากที่แนวต้าน มีหลายวิธีที่ใช้ปริมาณการซื้อขายในกลยุทธ์การเทรดและนักเทรดส่วนใหญ่ใช้ผสมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น

การวิเคราะห์ ฝั่ง Buy โดยใช้ Volumes เมื่ออยู่ในสภาวะตลาดกระทิง หรือ แนวโน้มขาขึ้น ( Up Trends)

ให้สังเกตุที่แท่งของ Volumes สีเขียว ณ ขณะนั้น จะต้องมีลักษณะสูงกว่าแท่ง Volumes ก่อนหน้าอย่างน้อย 1 แท่ง  และ สังเกตที่กราฟแท่งเทียน จะต้องมีราคาปิดอยู่สูงกว่าราคาเปิด หรือ ต้องมีแท่งเทียนขาขึ้นขึ้นสูงมากๆ จนทะลุแนวต้านได้จะยิ่งดี จะแสดงถึง มีคนเข้ามาซื้อในช่วงเวลานี้เป็นจำนวนมาก เราควรเปิด Order ในช่วงนี้ (อาจใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น เข้าซื้อเมื่อราคาปิดทะลุแนวต้าน หรือ ใช้ indicator อื่นๆร่วมด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น)

การวิเคราะห์ ฝั่ง Sell โดยใช้ Volumes เมื่ออยู่ในสภาวะตลาดหมี หรือ แนวโน้มขาลง ( Down Trends)

ให้สังเกตุที่แท่งของ Volumes สีเขียว ณ ขณะนั้น จะต้องมีลักษณะสูงกว่าแท่ง Volumes ก่อนหน้าอย่างน้อย 1 แท่ง  และ สังเกตที่กราฟแท่งเทียน จะต้องมีราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด หรือ ต้องมีแท่งเทียนขาลงลงมาปิดราคาที่ต่ำมากๆ จนราคาทะลุแนวรับได้จะยิ่งดี จะแสดงถึง มีคนเข้ามาขายในช่วงเวลานี้เป็นจำนวนมาก เราควรเปิด Order ในช่วงนี้ (อาจใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น เข้าซื้อเมื่อราคาปิดทะลุแนวรับ หรือ ใช้ indicator อื่นๆร่วมด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น)

ข่าวฟอเร็กซ์และสกุลเงิน
บทความ
ฟรีซิกแนล
เฟสบุ๊ค
แอดไลน์