Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02036172 Online 8 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > AUD/USD: มีการปรับตัวผันผวนร่วงลง
Pages [ 1 ]
Owner Topic : AUD/USD: มีการปรับตัวผันผวนร่วงลง   ( View : 175 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 391
  AUD/USD: มีการปรับตัวผันผวนร่วงลง
  on : Wed November 28,2018, 20:31
คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในช่วงนี้ดูเหมือนจะมีการผันผวนและร่วงลงในระยะกลางซึ่ง

ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านที่สำคัญโดยทิศทางใดเทรนด์ขาลงระยะกลางนั้นยังต้องดูในส่วนของการเจรจา

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่จะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินออสเตรเลีย

อ่านต่อที่นี่..https://bit.ly/2ztID3j


 Attach File : 1543398505-a48b6821becbecd8d5d27131f038953a_1200x1200_q90v3.png
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > AUD/USD: มีการปรับตัวผันผวนร่วงลง

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA