1 ดอลลาร์ = 37 บาทไทยแล้ว

1 ดอลลาร์ = 37 บาทไทยแล้ว

16 กันยายน 2022 // 16:16 น.

อัตรา EUR/USD รายวัน10 สค 2565

10 สิงหาคม 2022 // 15:59 น.