Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02593214 Online 6 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > จิตวิทยาการซื้อขาย: ส่วนที่ 2
Pages [ 1 ]
Owner Topic : จิตวิทยาการซื้อขาย: ส่วนที่ 2   ( View : 20 times )
  FBS TEAM
  Member VIP
  Post : 617
  จิตวิทยาการซื้อขาย: ส่วนที่ 2
  on : Wed May 20,2020, 08:34
ใน“จิตวิทยาการซื้อขาย: มองให้ถูกต้อง ส่วนที่ 1 ”เราได้วิเคราะห์มุมมองเชิงนามธรรมและเชิงปรัชญา

ในการวิเคราะห์กราฟโดยตั้งคำถามถึงความถูกต้องและความเกี่ยวข้องของระดับแนวต้านและแนวรับ

และในส่วนที่ 2 เราจะเน้นเรื่องเทคนิคมากขึ้นและพยายามแสดงความสำคัญของความแม่นยำ,

การศึกษา และการตรวจสอบรายละเอียดในการวิเคราะห์กราฟ อ่านต่อที่นี่ https://bit.ly/2LKh8YM


 Attach File : pic2 (5).png
Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > FBS > จิตวิทยาการซื้อขาย: ส่วนที่ 2

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA