On Balance Volume คือ อะไร ใช้งานอย่างไร

2 กรกฎาคม 2022
miso435

On Balance Volume คือ อะไร ใช้งานอย่างไร

On Balance Volume ( OBV ) คือ เครื่องมือวัดแรงซื้อขายสะสม  โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเอาไว้ใช้  ยืนยันทิศทางของแนวโน้ม การมองหาจุดกลับตัวของราคา และ ยังสามารถใช้ วิเคราะห์เพื่อค้นหา Divergence  ได้อีกด้วย On Balance Volume ถูกพัฒนาโดย Joe Granvilleในปี 1960

ลักษณะของ On Balance Volume ( OBV )

OBV ถึงแม้จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ ของVolumes แต่ตัวของ OBV นั้นสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มได้ กล่าวคือ ในวันที่ราคาสูงขึ้น ปริมาณของวันนั้นจะเพิ่มไปยังยอดรวม OBV ที่สะสม หากราคาลดลง ปริมาณของวันนั้นจะถูกลบออกจากยอดรวม OBV จากนั้น ค่า OBV จะถูกพล็อตเป็นเส้นตรง เพื่อให้การตีความได้ง่ายขึ้น ปริมาณ On Balance จะใช้เป็นหลักในการยืนยัน หรือ ระบุแนวโน้มราคาโดยรวม หรือเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลังการแตกต่าง 

ภาพแสดง ลักษณะของ On Balance Volume ( OBV )

ส่วนการใช้ OBV  นั้น ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพราะทางโปรแกรม MT4 และ MT5  มีให้ใช้ฟรีๆในระบบอยู่แล้ว ลักษณะของ เส้น OBV จะเป็นเส้น 1 เส้น มีค่าเป็นไปได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย( Volumes)ในแต่ละช่วงเวลาและมีเส้น Zero Line แบ่งโซนระหว่าง ภาวะตลาดหมี และ ตลาดกระทิงได้อีกด้วย

การใช้ On Balance Volume ( OBV ) เพื่อยืนยันแนวโน้ม

ควรใช้งานร่วมกับ indicator อื่นๆ ที่บอกเทรนด์ได้ จากตัวอย่างเราจะใช้ เส้น EMA 200 ในการดูเทรนด์หลัก แล้วค่อยใช้ OBV ในการตัวยืนยันแนวโน้มอีกทีนึง

ภาพแสดง การใช้ On Balance Volume ( OBV ) เพื่อยืนยันแนวโน้ม

หากเป็น แนวโน้มขึ้น (Up Trends ) ค่าของ OBV จะต้องอยู่เหนือ เส้น EMA 200 และ ค่าของ OBV ต้องอยู่เหนือ ศูนย์ (Zero Line)

หากเป็น แนวโน้มขาลง (Down Trends) ค่าของ OBV จะต้องอยู่ใต้ เส้น EMA 200 และ ค่าของ OBV ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ (Zero Line)

การค้นหา Divergence ด้วย On Balance Volume ( OBV )

เมื่อ ค่าของ OBV และ ราคาของแท่งเทียน ได้เดินไปในทิศทางตรงข้ามกัน จนเกิดเป็น Divergence  มันคือสัญญาณในการเตรียมตัวเพื่อจะเปิด ออเดอร์ 

ภาพแสดง การค้นหา Divergence ด้วย On Balance Volume ( OBV )