Sideus Indicator คืออะไร??

22 กุมภาพันธ์ 2023
jericho

Sideus Indicator คืออะไร??

Sideus Indicator คืออะไร??

Sideus Indicator คืออะไร??

Sideus Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะบ่งบอกสัญญาณซื้อ เเละขายในตลาด ซึง่มันจะวางแผนลูกศรและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อบอกทิศทางของแนวโน้ม

โดยอินดิเคเตอร์นี้จะมีสององค์ประกอบหลัก คือ เส้น Moving Average เเละ ลูกศร ซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะวางเส้น MA 4 เส้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่สั้นลงไปจนถึงช่วงเวลาที่ยาวขึ้น 

การจะหาสัญญาณการเข้าออเดอร์นั้นมี 2 วิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือมองหาลูกศรสีเขียวหรือสีแดง เพื่อเข้าออเดอร์ตามสีที่เกิดขึ้น โดย สีแดงคือ Sell เเละ สีเขียวคือ Buy

อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้อาจผิดพลาดได้ เนื่องจากลูกศรที่ปรากฏอาจมี Re paint ซึ่งหมายความว่าลูกศรสามารถปรากฏขึ้นเมื่อแท่งเทียนกำลังก่อตัว แต่สามารถหายไปได้เมื่อการก่อตัวเสร็จสมบูรณ์

วิธีต่อไปของการใช้ Sideus Indicator นั่นคือการรวม MA และลูกศรเข้าด้วยกัน เมื่อราคาต่ำกว่า MA ทั้งหมด และมีลูกศรสีแดง จะถือเป็นสัญญาณการ Sell

ในทางกลับกัน เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น MA และมีลูกศรสีเขียว ก็จะถือเป็นสัญญาณการ Buy

สิ่งสำคัญคือต้องรอให้แนวโน้มก่อตัวขึ้น เเล้วค่อยเปิดออเดอร์ เนื่องจากลูกศรนั้นมี Re paint และราคาสามารถกระโดดสูงหรือต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ แม้ว่าการเพิ่ม MA ด้วยลูกศรจะเป็นการยืนยัน แต่เราสามารถเพิ่มรูปแบบอื่นๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การค้นหารูปแบบแท่งเทียน/แผนภูมิ หรือการใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันเพิ่มเติม