Stochastic Oscillator คือ อะไร และวิธีใช้งาน

22 มิถุนายน 2022
miso435

Stochastic Oscillator คือ อะไร และวิธีใช้งาน

ภาพแสดง หัวข้อ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็น Indicator ที่นักเทรดทั่วโลกนิยมใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ราคาของกราฟทางเทคนิค โดยเฉพาะใน ตลาด Sideway หรือแม้แต่ตลาดที่มีทิศทางที่ชัดเจนก็สามารถเทรดได้เช่นเดียวกัน   นอกจากนั้น Stochastic Oscillator  ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น มันสามารถช่วยค้นหาช่วงของราคา ที่จะเกิด Overbought และ Oversold  หรือ ใช้เป็นตัวช่วยในการค้นหาการเกิด Divergence ได้เช่นเดียวกับ indicator ตัวอื่นๆ เป็นต้น  Stochastic ได้รับการพัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950  

ลักษณะของ Stochastic Oscillator

ภาพแสดง ลักษณะของ Stochastic Oscillator

Stochastic เป็น อินดิเคเตอร์ ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมMetaTrader4-5 อยู่แล้ว จัดอยู่ในประเภทของ Oscillator ถูกนำไปใช้ในการ วัดการแกว่งตัวของราคา มีค่าอยู่ในกรอบ 0 ถึง 100 จะประกอบไปด้วยเส้น 2 เส้น ได้แก่

  1. เส้น %K  คือ เส้น Stochastic หรือ เส้นสีฟ้า ที่อยู่ในโปรแกรม MetaTrader4
  2. เส้น %D  คือ เส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K หรือ เส้นสีแดง ที่อยู่ในโปรแกรม MetaTrader4

วิธีใช้งาน หรือ การนำไปใช้

เนื่องจาก Stochastic Oscillator จะวิ่งอยู่ในกรอบ 0 ถึง 100 ดังนั้นการวิเคราะห์ราคา จะถูกแบ่งออกเป็น โซน Overbought (80-100) และ โซน Oversold (0-20)  ดังรูปด้านล่าง

ภาพแสดง Overbought Oversold ของ Stochastic Oscillator

หาก เส้น %K  หรือ เส้น Stochastic ตัดกับ เส้น %D  ในโซน Overbought  บ่งบอกถึงการให้สัญญาณ Sell

หาก เส้น %K  หรือ เส้น Stochastic ตัดกับ เส้น %D  ในโซน Oversold  บ่งบอกถึงการให้สัญญาณ Buy

ส่วนการตั้งค่า Stochastic Oscillator นั้น สามารถใช้ ค่าปกติ ที่ทางโปรแกรมให้มา  หรือจะกำหนดเองก็ได้ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

การค้นหา Divergence ด้วย Stochastic

เนื่องจาก การขัดแย้งกัน ระหว่างราคา และ อินดิเคเตอร์ เช่น ราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง แต่อินดิเคเตอร์กลับเคลื่อนที่ไปยังอีกทิศทางหนึ่ง ทำให้เกิดเป็น Divergence   การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา และสามารถเปิด Order ได้ เมื่อเส้น Stochastic ตัดกัน และราคาได้ทะลุแนวรับแนวต้านแล้ว ดังรูปด้านล่าง

ภาพแสดง การค้นหา Divergence ด้วย Stochastic

การใช้ Stochastic ในการทำกำไร แบบ ติดตามแนวโน้ม ( Trend Following System )

โดยวิธีนี้ เราอาจจะต้องมี indicator ตัวอื่นๆ ที่ สามารถบอกเทรนด์ได้ หรือ การตีเส้นเทรนไลน์ เพื่อแยกแยะว่าเป็นเทรนด์ ขาขึ้น หรือ ขาลง หรือ Sideway ก็ทำได้เช่นเดียวกัน และเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วว่าตลาดเป็นแบบไหน ก็สามารถทำกำไร แบบ  Trend Following ได้ดังนี้

หากวิเคราะห์ว่าเป็น แนวโน้มขาขึ้น ( Up Trend ) ให้หาจังหวะ เพื่อรอ Buy เท่านั้น โดยรอ กราฟราคามีการย่อตัว และ Stochastic Oscillator มีการตัดกันขึ้น ที่บริเวณต่ำกว่า 20

หากวิเคราะห์ว่าเป็น แนวโน้มขาลง ( Down Trend ) ให้หาจังหวะ เพื่อรอ Sell เท่านั้น โดยรอ กราฟราคามีการย่อตัว และ Stochastic Oscillator มีการตัดกันลง ที่บริเวณสูงกว่า 80

ภาพแสดง การใช้ Stochastic ร่วมกับ เส้น EMA 200 +Trend Line + สัญญาณการกลับตัว

สรุป

Stochastic Oscillator เป็น อินดิเคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ และ ประโยชน์ที่หลากหลาย ในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ถ้าใช้งานร่วมกับ อินดิเคเตอร์ อื่นๆ จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ สามารถใช้เป็น Basic ของระบบการเทรด ที่ดีได้