Tipu RSI Indicator คืออะไร???

3 พฤศจิกายน 2022
jericho

Tipu RSI Indicator คืออะไร???

Tipu RSI Indicator คืออะไร???

Tipu RSI Indicator คืออะไร???

Tipu RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้เพื่อบ่งบอก ระดับ Overbought เเละ Oversold ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลของ RSI ตามชื่อของมัน

โดย Tipu RSI จะพล็อตสัญญาณออกมาในรูปแบบลูกศรสีเเดงเเละน้ำเงินเพื่อบ่งบอกจุดเข้าเเละออก

นอกจากนั้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ ยังสามารถใช้ได้กับทุกๆ Time Frame อีกด้วย

ซึ่ง Tipu นั้นจะมีเส้นสัญญาณปรากฏด้านล่าง ที่เเสดงถึงโซน Volume ในการซื้อขาย ที่จะมีกรอบตรงกลางเพื่อบ่งบอกระดับการซื้อขายปกติ เเละหากเส้นสัญญาณวิ่งทะลุกรอบออกมาก็จะนับเป็นระดับ Overbought เเละ Oversold

ภาพจาก : Indicatorspot

โดยจะเเบ่งสัญญาณออกเป็นสองแบบดังนี้

Buy – ลูกศรสีฟ้า เเละ เส้นเปลื่ยนเป็นสีฟ้า

Sell – ลูกศรสีแดงและเส้นสัญญาณถูกเน้นด้วยสีแดง

โดยที่ Tipu RSI นั้น เป็นการปรับเเต่งให้ RSI ธรรมดาเพื่อให้ปรับเเต่งค่า เเละ บอกจุดเข้าและออกที่แน่นอนได้

ถือเป็นอีกหนึ่งออินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย เเละสะดวกมากเลยทีเดียว