Trend Bands Indicator คืออะไร??

23 มกราคม 2023
jericho

Trend Bands Indicator คืออะไร??

Trend Bands Indicator คืออะไร??

Trend Bands Indicator คืออะไร??

Trend Bands Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ติดตามแนวโน้มของตลาดและวัดความผันผวนของราคา โดยมันเป็นไดนามิกอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการระบุการกลับตัวของแนวโน้มและรูปแบบความต่อเนื่องของแนวโน้มในตลาด

Trend Bands จะมาพร้อมกับแถบสีเหลืองสองแถบที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขตแบบไดนามิกเพื่อวัดการเคลื่อนไหวและความผันผวนของราคา ในทางกลับกัน แถบสีม่วงแดงตรงกลางทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งแนวโน้ม ราคาด้านบน/ด้านล่างแถบสีม่วงแดงเป็นแนวโน้มขาขึ้น/ขาลงตามลำดับ

โดยเราสามารถหาสัญญาณการเข้าตลาดได้จากการ กำหนดแนวโน้มของตลาด ซึ่งหากมันเป็น ขาขึ้น เเม่งเทียนจะทะลุเส้นกรอบด้านบน เเละนั่นคือสัญญาณของเทรนด์ขาขึ้น เเละ สัญญาณในการเข้าตลาดฝั่งขา Buy

ในทางกลับกัน หากเเท่งเทียนเคลื่อนไหวทะลุเส้นกรอบด้านล่าง จะถือว่าเป็นสัญญาณของขาลง เเละจุดเริ่มต้นในการ Sell

ซึ่งการย้อนกลับของหลักการข้างต้นสำหรับสัญญาณการ Buy ยังใช้เพื่อสร้าง Stop Loss โดยอาจตั้งค่าที่ไม่กี่ pip จากจุดเข้าในขณะที่ Take Profit อาจตั้งค่าที่เส้นสีเหลืองตรงข้ามของตัวอินดิเคเตอร์

Trend Bands ถือเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ดีมากในการดูเทรนด์ เเละหาจุดเข้า-ออกที่เหมาะสม เเละนอกจากนี้มันยังสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย