การลงทุนให้มีกำไรยั่งยืน

5 กันยายน 2022
siripakan

การลงทุนให้มีกำไรยั่งยืน

การลงทุนให้มีกำไรยั่งยืน

ในการที่เราตัดสินใจจะลงทุนกับธุรกิจอะไรชักอย่าง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีผลกำไรอย่างยั่งยืน มีปัยจัยสำคัญที่จะต้องนำมาประกอบการในพิจารณาคือ

  • เป็นธุรกิจอะไร มีลักษณะเด่นเฉพาะ ผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร พันธกิจ หรือเป้าหมายอนาคตที่วางไว้
  • กำหนดรูปแบบในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง
  • สามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ

ยกตัวอย่าง…. หากเราต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เราก็ต้องหาทำเล เมื่อเราได้ทำเลดีแล้ว ก็ต้องเลือกกลุ่มผู้บริโภค แล้วเลือกอาหารที่เป็นที่นิยมของคนกลุ่มนั้น หลังจากที่เราได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลดีแล้ว ก็มาวางแผน กำหนดเป้าหมายความสำเร็จไปทีละขั้น และหลังจากที่กิจการของเราประสบผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้แล้ว เราก็ควรจะขยายร้านไปยังที่ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ในการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นก็เช่นกัน เมื่อคิดจะลงทุนซื้อ(เล่นหุ้น)กับหุ้นตัวไหน ก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของหุ้นตัวนั้น ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ผลการดำเนินงานไปในทิศทางไหน มีโอกาสที่จะเติบโตอีกไหม หรือว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

สำหรับการเลือกรูปแบบลงทุน ก็เช่นกัน เพราะแต่ล่ะคนมีความชอบหรือถนัดแตกต่างกัน ชึ่งรูปแบบการลงทุนก็มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การลงทุนแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยแต่ล่ะรูปแบบก็แตกต่างกันออกไปเช่น

การใช้ตัวช่วยในการตัดสินใจ (เครื่องมือ)จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆคือ

Fundamental Analysis
คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัท บัญชี งบการเงิน แนวโน้มความเติบโตของบริษัท

-Technical Analysis
คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการติดตามความเคลื่อนไหว ของราคาหุ้น
ทั้งสองตัวช่วยที่กล่าวมานี้ ก็ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ล่ะท่านโดยเฉพาะ
ฉนั้นการลงทุนให้มีกำไรอย่างยังยืน ใครๆก็ทำได้ ถ้าหากมีทุนและความรู้ เสริมด้วยความกล้าติดสินใจที่จะเริ่มต้น

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่