ดัชนีราคาผู้บริโภค PPI คืออะไร

9 กันยายน 2022
kongpop

ดัชนีราคาผู้บริโภค PPI คืออะไร

ดัชนีราคาผู้บริโภค PPI คืออะไร

ดัชนีราคาผู้บริโภค PPI เป็นดัชนีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตทั่วประเทศ เพื่อการกำหนดการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสำหรับตระกร้าสินค้า หรือการผลิตในอุตสาหกรรม

หรือก็คือจะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของภาวะเงินเฟ้อโดยรวม

เมื่อผู้ผลิตพบกับอัตราเงินเฟ้อในต้นทุน ต้นทุนผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค ดังนั้นตัวเลข PPI จะออกมาก่อนตัวเลข CPI ทำให้หาก PPI อยู่ในภาวะเงินเฟ้อแสดงว่า CPI ก็มีโอกาสเกิดภาวะเงินเฟ้อได้เช่นกัน

เนื่องจากเป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงของราคาต้นทุนสินค้า ค่าที่สูงกว่าที่คาดถือว่าถือว่าเป็นผลบวก สำหรับเศรษฐกิจ และค่าที่ต่ำกว่าที่คาดถือว่าเป็นผลเชิงลบ ต่อเศรษฐกิจ

Producer Price Index (PPI) vs Consumer Price Index (CPI)

ทั้ง 2 ค่านี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่สะท้อนราคาจากมุมมองที่แตกต่างกัน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เหมือนกับด่านแรกที่ต้องเจอเพราะวัดจากต้นทุนราคาครั้งแรกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเช่นต้นทุนที่อยู่อาศัยโดยรวม ใช้สำหรับประกอบอาหาร ซึ่งตรงกันข้ามกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ในด่านสุดท้ายซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ผู้บริโภคพบเช่น ค่าเช่าที่

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)