Trend Channels (เทรนด์ไลน์) ทั้ง 3 ประเภท

9 สิงหาคม 2022
siripakan

Trend Channels (เทรนด์ไลน์) ทั้ง 3 ประเภท

Trend Channels (เทรนด์ไลน์) ทั้ง 3 ประเภท

babypips Trend Channels

Trend Channels (เทรนด์ไลน์) ทั้ง 3 ประเภทคือ ทฤษฎีเส้นแนวโน้มนี้แล้ววาดเส้นคู่ขนานที่มุมเดียวกันของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เราจะสร้าง ” เทรนด์ไลน์ “หากเราใช้ทฤษฎีเส้นแนวโน้มนี้แล้ววาดเส้นคู่ขนานที่มุมเดียวกันของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เราจะสร้าง ” เทรนด์ไลน์ ” ไม่เราไม่ได้พูดถึง ESPN, National Geographic Channel หรือ Cartoon Network ช่องเหล่านี้ไม่ใช่ช่องทีวีแต่เป็นช่องกระแสบางครั้งเรียกว่าช่องของราคา ส่วนช่องแนวโน้มเป็นเพียงเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อกำหนดจุดเข้าที่ดีในการซื้อหรือขาย

เส้นแนวโน้มด้านบนแสดงแนวต้านและเส้นแนวโน้มด้านล่างเป็นแนวรับ ดังนั้นทั้งด้านบนและด้านล่างของเทรนไลน์จึงแสดงถึงแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ช่องเทรนด์ที่มีความชันเชิงลบ (สัญญาณลง) ถือเป็นตลาดหมีและช่องทางที่มีความชันเป็นบวก (สัญญาณขึ้น) ถือเป็นตลาดกระทิง

ประเภทของTrend Channels (เทรนด์ไลน์)
มีทั้งหมด 3 สามประเภท:

1.เทรนด์ไลน์ (Up Channel)
2.เทรนด์ไลน์ (Down Channel)
3.เทรนด์ไลน์ช่วงตลาด (Sideways)

babypips Trend Channels

โดยทั่วไปด้านล่างของเทรนด์ถือเป็น ” โซนซื้อ ” ในขณะที่ช่องบนของเทรนด์ถือเป็น ” โซนขาย “
เทรนด์ไลน์ไม่จำเป็นต้องขนานกันโดยสิ้นเชิง ทั้ง 100% ของการเคลื่อนไหวของราคาและไม่จำเป็นต้องพอดีกับช่องเสมอไป ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ค้าจำนวนมากทำคือพวกเขามองหาเฉพาะรูปแบบราคาในตำราเรียนเท่านั้น!

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่