Dow Theory

7 กันยายน 2022
siripakan

Dow Theory

Dow Theory

Dow Theory หรือที่เรียกว่าทฤษฎีดาว กำเนิดขึ้นเมื่อ 100 กว่าปีมาแล้ว ผู้ที่คิดค้นคือ Mr. Charles Henry Dow เขาเป็นผู้พัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเก็งกำไร รวมทั้งกฎ Industrial average ในตลาดหุ้น จนทำให้ในช่วงนั้น (ปลายศตวรรตที่ 19) เกิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมา

ทฤษฎี Dow แบ่งออกเป็น 6 หลักการดังนี้

1.ตลาดมีการเคลื่อนไหวหลักๆ อยู่ 3 รูปแบบคือ

  • แนวโนมโหญ่ = 1-3 ปี หรือมากกว่า
  • แนวโน้มกลาง = 3 สัปดาห์ – 3 เดือน หรือมากกว่า
  • แนวโน้มระยะสั้นๆ = รายวัน – ไม่เกิน 3 สัปดาห์

2.ตลาดหุ้นมี Trend แบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆคือ

  • ช่วงสะสม : ช่วงนี้คือระยะที่นักลงทุนที่มีความรู้มารวมตัว และเริ่มซื้อหรือขายสินทรัพย์
  • ช่วงมหาชนมีส่วนร่วม : ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดจับความเคลื่อนไหวของนักลงทุนและคนทั่วไปที่เริ่มหันมามีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้น
  • ช่วงแจกจ่ายหรือปล่อยของ : หลังจากผ่านการซื้อสินทรัพย์และเก็งกำไรมาแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักลงทุนที่มีความรู้เริ่มขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ออกสู่ตลาด

3.ราคาสะท้อนทุกอย่างในตลาดอยู่แล้ว

หากเกิดข่าวหรือเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นมามักสะท้อนปรากฏการณ์ใหม่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาวะความหวัง ความกลัว หรือความคาดหวังของนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดนั้น กล่าวคือ ข่าวทุกเรื่องที่ออกมานั้นล้วนส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ เช่น การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

4.ทุกอย่างต้องมีความสอดคล้องกัน

ประสิทธิภาพรวมของนักลงทุนที่เข้าร่วมในตลาด หากผู้เข้าร่วมในตลาดส่วนหนึ่งสนใจลงทุน ส่วนที่เหลือก็ต้องสนใจด้วย เพื่อยืนยันแนวโน้มดังกล่าว เพราะมุมมองหรือประสิทธิภาพที่ต่างกันอาจนำไปสู่การพลิกกลับของแนวโน้มในตลาดได้

5.ปริมาณการเทรดต้องสัมพันธ์กับแนวโน้มในตลาด

แนวโน้มขาขึ้นควรมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณและราคาของสินทรัพย์ และหากเป็นแนวโน้มขาลงก็ควรนำไปสู่ปริมาณและราคาที่ลดลงเช่นกัน

6.แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการกลับตัวที่ชัดเจน

ทฤษฎีดาวชี้ว่าตลาดจะเกิดแนวโน้มอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาส่งผลกระทบ เช่นเดียวกับกฎการเคลื่อนที่ข้อแรกของ Isaac Newton

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)