Durable Goods Orders คืออะไร

1 กันยายน 2022
kongpop

Durable Goods Orders คืออะไร

Durable Goods Orders คืออะไร

มีตัวชีวัดหลายตัวที่บ่งบอกถึงเศรษฐกิจ แต่ในวันนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) คือตัวบ่งชี้สำคัญของกิจกรรมการผลิตในอนาคต โดยรัฐบาลจะวัดปริมาณการสั่งซื้อ การจัดส่งและยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ไม่สำเร็จ สินค้าคงทนเป็นสินค้าใหม่หรือใช้แล้ว โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร

สิ่งที่สำคัญคือวัดความต้องการสินค้าคงทนที่ผลิตในสหรัฐฯ ทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อตัวชีวัดมีค่าสูงขึ้น แสดงว่าความต้องการกำลังแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคการผลิตและการจ้างงาน และในทางตรงกันข้ามเมื่อตัวชีวัดมีค่าลดลงบ่งบอกถึงความต้องการที่ลดลง

Background

Durable Goods Orders ทำหน้าที่วัดจำนวนของ การสั่งซื้อ, การขนส่ง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ไม่ได้รับสินค้าสำหรับเดือนก่อนหน้าได้อย่างแม่นยำ หรือสินค้าคงทนหมายถึงสินค้าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ค่านี้ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดชั้นนำสำหรับภาคการผลิต และเรามักจะมองเห็นตลาดเคลื่อนไหวไปตามผลลัพธ์ของตัวชี้วัดนี้ แม้ว่าความผันผวนและแนวโน้มอาจมีการแก้ไขทำให้ไม่เป็นตัวชี้วัดที่ไม่สมบูรณ์

แต่ปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อเนื่องจากจำนวนทั้งหมดมักจะเอนเอียงจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อเครื่องบินและภาคการป้องกัน

หมายความว่าการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งในภาคส่วนเดียวที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดมักจะโฟกัสกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง

รายงานนี้ยังมีความโดดเด่นสำหรับสินค้าประเภททุนที่ไม่เกี่ยวกับการภาคการป้องกันประเทศซึ่งมีแนวโน้มจะสะท้อนถึง GDP หมวดหมู่ PDE (รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าทุน) ซึ่งการขนส่งสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับภาคการป้องกันเป็นตัวกลางที่ดีสำหรับ PDE ในไตรมาสปัจจุบัน และพร้อมบ่งชี้การเติบโตของ PDE ในไตรมาสต่อๆไป

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)